Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Naturfag 1, fjerde samling 2018 - 2019

Evolusjon, art, arv og utvikling

Denne samlinga tar føre seg dei største spørsmåla: utviklinga av universet, livet på jorda og menneskets historie. Kursdagane er 4.samling på vidareutdanningskurset 'Naturfag 1'

ark og undervisningsmateriell på eit bord
Foto:
Skolelaboratoriet

Evolusjonsbiologi, paleontologi, geologi og astrofysikk blir tatt inn på kurset for å belyse utvikling som tema. Vi ser òg på korleis kunnskapen om fortida blir til. 

Program: 

Onsdag 16.januar, Seminarrom A og B, Thormøhlensgate 51 (Vilvitehuset)

09.00 Livets utvikling, 2 milliardar år på 2 timar. Førsteamanuensis Kikki Kleiven, institutt for geovitenskap. 

11.00 Fossilene

11.15 Lunsj, og forflytning til realfagbygget

Realfagbygget, 'Rom for aktivitetsbasert læring', 1.etasje (1 trapp/rampe opp fra inngang)

12.00 Evolusjon, foredrag og øvingar. Nina Mikkelsen og Skolelaboratoriet

         (Fabeldyret, Arvespillet, tidslinjen, billedkort, Forskerføtter, og meir)

15.15 Oppgåve 4, gruppene drøfter og avsluttar dagen.

 

Tirsdag 17.januar, Thormøhlensgate 51, seminarrom C og D

09.00 Universet - fra Big Bang til fullmåne. Kjartan Olafsson, institutt for fysikk og teknologi

10.30 Gruppene - Presentasjon og drøfting av oppgåve 4 og 5. Spørsmål og innspel

11.30 Lunsj

12.15 Undervisning - om evolusjon, og om verdsrommet. 

13.30 Artskartlegging, Artsdatabanken og arbeidet med raudlista. Terje Lislevand, Universitesmuseet i Bergen.

Den sjette utryddinga, artsmangfald og bio-einfald i menneskenes tid. 

15.00 Avslutning.

15.15 Slutt