Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Naturfag1, femte samling 2018-2019

Fysikk og didaktikk

Fysikken i bruk, og i klasserommet, er viktige fokus på denne samlinga. Gjennom praktiske øvingar, ekskursjon til bedrift, og diskusjon blir metodikk, fysikkteori og praksis knytt saman.

Lærere på kurs lager en padlet på tavla
Padlet er et bra verktøy for å summere opp gruppediskusjoner
Foto:
Skolelaboratoriet

Program

Onsdag 6.mars

Ekskursjon til DNV-GL

Korrosjon

Elektrisitet

Torsdag 7.mars

Mekanikk, akselerasjon og krefter

Utfordring til gruppene

Forskarkonferanse

Eigen praksis, oppgåvene