Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Første samling på naturfag 2 2018-2019

Marinbiologi

Naturfag 2 starter med samling på Marinbiologisk stasjon, Espeland. Vi møter mange fagpersoner fra Institutt for biovitenskap som gir oss en god blanding av foredrag, feltarbeid og labøvinger. Det er også anleding til å overnatte på stasjonen.

Program

Mandag 3. september

09:00Velkommen.
09:05Dag Aksnes: Lysets betydning i marine økosystem.
09:45Diskusjon
10:00Presentasjonsrunde.
10:15Organisering og arbeidsmåter i Naturfag 2.
11:00Øyvind Fiksen: Ei sild og mange til: Norske marine økosystem, ressursar og fiskeri.
11:45Marine undervisningsressurser.
12:00Lunsj m/kåseri om biodiversitet og stasjonen si historie ved Torleiv Brattegard.
13:00Praktisk feltarbeid
  • Stasjon 1: Fiske med strandnot - artsbestemming og litt om levevis og reproduksjonsatferd til fisk i strandsona. Mette Hordnes og Frank Midtøy.
  • Stasjon 2: Mikroskopering av plankton v/Julie Skadal og Thorolf Magnesen.  
Vi deler oss i to grupper og bytter stasjon etter halvannen time.
16:00Undervisningen er ferdig.

 

Tirsdag 4. september

08:30Arild Folkvord: Hva kan øresteiner fortelle om fiskens tidligere livshistorie?
09:15Kaffi og diskusjon.
09:45Marte Fjær: Fiskeparasitter: hvem, hva, hvor? 
10:30Diskusjon om skuleprosjekt.
11:15Arne Skorping: Parasitters livshistorie og betydning i akvatiske økosystem.
12:00Lunsj og diskusjon.
13:00Praktisk feltarbeidVi deler oss i to grupper og bytter stasjon etter halvannen time.
16:00Undervisningen er ferdig.