Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Femte samling på naturfag 2 2018-2019

Geofysikk, hav og klima

Vi må møte de store utfordringen med kunnskap. På kursdagene underviser de fremste klimaforskerne om mekanismene og modellene som ligger til grunn for klimaendringene. Vi arbeider også med forsøk og øvinger som kan understøtte forståelsen av vær, klima og geofaglige prosesser.

Ballong med vann blir varmet opp med lighter
Foto:
Skolelaboratoriet i realfag

Program

Mandag 18.februar

Vannets varmekapasitet

Hav og havstrømmer

Issmelting

Tirsdag 19.februar

Vannets kretsløp

Vær og værvarsling

ekstremvær

Klimamodeller