Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Femte samling på naturfag 2 2018-2019

Geofysikk, hav og klima

Vi må møte de store utfordringene med kunnskap. På kursdagene underviser de fremste klimaforskerne om mekanismene og modellene som ligger til grunn for klimaendringene. Vi arbeider også med forsøk og øvinger som kan understøtte forståelsen av vær, klima og geofaglige prosesser.

Ballong med vann blir varmet opp med lighter
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Program

Mandag 18. februar. Frammøte på Geofysen - Geofysisk institutt. 

09.00Vær, værvarsling og yr. Anders Doksæter Sivle. Jan Asle Olseth. 
10.15Tåke, luft og nedbør, øvinger.
11.00Lunsj
11.45Ekstremvær og klimatilpasning. Asgeir Sorteberg
13.00Klimamodeller. NorEsm. Twobox. Asgeir Sorteberg
14.00Øvinger med twobox. Asgeir Sorteberg
14.30Floodplain, en modell for flomsikring
15.00Gruppene om oppgave 4 og 5. 
15.30Avslutning dag 1

Tirsdag 19. februar. Frammøte stor sal B, 'biologen' Marineholmen

09.00Et hav i en skål. Øving. Skolelaboratoriet
10.00Sirkulasjon i hav og atmosfære. Helge Drange
11.30Lunsj
12.15Klimaundervisning. Ressurser, arbeidsmåter. Læringssti. 
14.10Vannet utvider seg. Øving, Skolelaboratoriet. 
14.20Vannets varmekapasitet. Helge Drange
14.40Havnivå som klimaindikator. Helge Drange
15.20Avslutning