Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Avsluttande seminar for naturfag 1 og 2 vidareutdanning

Mennesket og naturen - ekskursjon til Lyngheisenteret

Lyngheisenteret fortel om samspelet mellom natur og menneske gjennom 5000 år. Naturfaget dreier seg om det same-korleis har menneske og natur vekselvirka fram til samfunnet vi kjenner i dag - med teknologien, matforsyninga, miljøutfordringar, naturglede og utvikling mot ei berekraftig verd. 

Denne dagen vil vi sjå på kjerna i vidareutdanninga, med tanke på eksamen om to veker. Vi tar med oss naturfagperspektivet og gler oss over det vakre naturlandskapet, økosystemet og historiene på Lygra. Vi får tid til å snakke saman, med dei frå det andre kurset, arbeidsgruppa og med kursleiarane. Restauranten byr på kortreist og smaksrik mat. 

Om det er flott vêr, blir dei fleste aktivitetane lagt utandørs i det vakre landskapet. 

Program: 

0800 Hurtigbåt frå Bergen for dei som ønskjer den reisemåten

0845 Avreise frå Bergen sentrum med felles transport, henting langs ruten. 

10.00 Samling ute. Undervisning på Lygra. Linda Mork-Knudsen

10.30 Rundtur i lyngheien. 

 Skjenefloren, innmark og utmark. Vestlandssmåbruket. 

 Villsauen, bærekraftig matproduksjon med ineffektiv beiting

Det ekstensive jordbruket, sanking og kulturlandskap

11.30 Lunsj, villsausuppe i restauranten. Bærekraftregion Nordhordland.

12.45 Respekt for historien og generasjonane som skapte livsgrunnlaget. Mandus og Klara, film.

13.45 Uteprat:

Feltundervisning, leir og lavvo med elevene. Didaktisk vandring.

Artskort, arstapp og miljølære. 

Prat med hverandre.

14.00 Avslutning.

14.15 Avreise.

15-16 Ankomst Bergen, berekna.