Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Lær mer om geofarer

Ras, skred og flom i Hordaland

Kurs for geografi- og geofaglærere, og andre som er interesserte i naturkreftene her på Vestlandet.

Ras som sperrer veien

Atle Nesje foredrar og har med seg «ekte data» som vi skal jobbe med. Og kanskje kommer Kartverket og informerer om den nye digitaliseringen av kart for bedre sikkerhet?

Foreløpig programskisse:

10:00Velkommen til Insitutt for geovitenskap og Geofag vest. v/Kikki Kleiven
10:15Skred og ras på Vestlandet med vekt på Hordaland. v/Atle Nesje.
11:15Historiske flaumar i Hordaland
12:00Lunsj
13:00Beregning av helningsvinkel og høyde-/lengdeforhold ut fra kart med utgangspunkt i et kjent skred i Hordaland.
14:00Kartverkets nye 3D-kart over hele Norge.
15:00Slutt

 

Kurset er et samarbeid med Hordaland fylkeskommune sine fagnettverk realfag og fagnettverk samfunnsfag.