Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Kurs på planleggingsdagen 9 november

Ernæring

Ernæring og helse – hvordan matens innhold av næringsstoffer påvirker kroppen

Det er livsviktig å spise. Alle dyr må spise. Hva vi velger å spise påvirker kroppens funksjon og helse. Maten består av kjemiske substanser som i kroppen raskt brytes ned til mindre komponenter for å bli tatt opp og senere inngå i ulike kroppslige prosesser. Noen gir energi, noen gir strukturer, noen lagres og noen er vesentlig for at reaksjoner skal gå. Enkelte næringsstoffer er essensielle – livsviktige, da vi er helt avhengig av å få tilført nettopp disse gjennom kostholdet. Andre kan kroppen selv bygge opp så lenge den har tilgang til de rette byggeklossene.

Som alt annet i kroppen handler ernæring om en balanse. En balanse i energiinntak i forhold til forbruk. En balanse i inntak av de ulike hovednæringsstoffene. Og en balanse i inntak av vitaminer og mineraler. Noe er livsviktig, men for mye kan føre til helseplager av ulike varianter. Egentlig høres dette nokså enkelt ut, men samtidig ser vi i dag at mange av dagens helseutfordringer både på individnivå og på samfunnsnivå er relatert til nettopp ubalanse i kostholdet.

På dette kurset for naturfagslærere vil vi fokusere på de energigivende næringsstoffene og enkelte mikronæringsstoff av spesiell relevans i dagens samfunn. Vi skal se på matvarers innhold av ulike næringsstoff, samt kjemiske kjennetegn, transport og omsetning av disse i kroppen. Hvordan næringsstoffene påvirker kropp og helse blir også inkludert. 

Foreleserne er: Eli Kristin Aadland og Ulrike Lisberg fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved HVL.

Program

Kl. 09.30-10.15

Eli Kristin Aadland foreleser

Kl. 10.15-10.30

Pause

Kl. 10.30-11.30

Eli Kristin Aadland foreleser

Kl. 11.30-12.30

Lunsj

Kl. 12.30-1330

Ulrike Lisberg forelser

Kl. 13.30-13.45

Pause

Kl. 13.45-14.45

Ulrike Lisberg

Kl. 14.45-15.00

Evt spørsmål og diskjusjon

Kurset er et samarbeid med Hordaland fylkeskommune sitt fagnettverk for realfag.