Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Verktøy for matematikkundervisning i vgs

Hordaland fylkeskommune har invitert Anne Seland og Sigbjørn Hals til å lage fagdag for matematikklærere.

Program

09.30-10.00

Plenum, Sigbjørn Hals: Hva ville Pòlya gjort med GeoGebra? Om nytten av å jobbe med problemløsningsoppgaver i matematikktimene.

10.00-11.00

Parallell 1A, Anne Seland: Matematikk – pugge eller forstå? (1P-Y, 1P og 2P) Stikkord: Pytagoras, prosentregning, Thinking Blocks.

 

Parallell 1S, Sigbjørn Hals: Effektiv bruk av CAS på eksamensoppgaver i 1T, R1, S1, R2 og S2.

11.00-11.15Pause
11.15-12.00

Plenum, Anne Seland: Hva kreves av kompetanse? Hvordan kan vi arbeide i klasserommet for at elevene skal få denne kompetansen?

12.00-12.45Lunsj
12.45–13.45

Parallell 2A, Anne Seland: Eureka! Undervisningsopplegg der elevene selv får utforske og oppdage matematiske sammenhenger. Stikkord: Likningen for en sirkel, logaritmer, trigonometri (1T, R1/S1 og R2/S2).

 Parallell 2S, Sigbjørn Hals: a) Presentasjon av en gratis og enkel kartleggingstest for alle elever på vg1, med automatiske forslag til skreddersydde oppfølgingstiltak for hver enkelt elev. (1P-Y, 1P-T, 1P, 1T.) b) Utprøving av et «hands-on» undervisningsopplegg som vil hjelpe elevene til å forstå nytten av algebra, og gjøre det lettere for dem å gjennomføre algebraiske utregninger.
13.45–14.00Pause
14.00–15.00

Plenum, Anne Seland og Sigbjørn Hals: Eksempel på et undervisningsopplegg som kan tilpasses alle grupper. Opplegget er rikt, fordi det har en lav inngangsterskel, og kan utvides slik at det gir utfordringer for alle. Opplegget vil kunne øke evnen til å se mønster og å finne matematiske sammenhenger.

Kurset er et samarbeid med Hordaland fylkeskommune sitt fagnettverk for realfag.