Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Aktuelt materiell og lenker til undervisning etter kursdagane om evolusjon

Infoside art, arv og evolusjon i undervisninga

Artikler, lenker, bøker, film og undervisningsressurser om temaene art, evolusjon, biologisk mangfold, artsutryddelsen og mer

Tilpasning 'På sporet'

Elevar arbeidar med tilpasning
Produsent:
Skolelaboratoriet

Bøker, artiklar

Biologi for lærere (Grindeland, Lyngved og Tandberg) 

https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Fagdidaktikk/Biologi-f...

Evolusjon - basert på en sann historie (Tunstad) 

https://www.humanistforlag.no/evolusjon.5660502-325909.html

Biologididaktikk (Marion og Strømme) https://www.cappelendamm.no/_biologididaktikk-9788202419301

Media, artiklar: 

NRK skole, mange ressursar: https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=evolusjon

Kronikk på NRK Ytring frå tidlegare krusdeltakarar:

https://www.nrk.no/ytring/det-var-en-gang-et-menneske-1.12249966

Artikler i tidsskriftet ‘genialt’:

http://www.bioteknologiradet.no/2015/06/pa-vei-mot-det-genmodifiserte-mennesket/

http://www.bioteknologiradet.no/2016/01/mammutene-kommer-kanskje-haper-noen/

 

https://forskning.no/bakterier-sykdommer-epidemier-dna-middelalderen-ny-arkeologi/2018/05/middelalderskjeletter-fra

https://forskning.no/meninger/kronikk/2017/02/artsutryddelse-i-menneskets-tidsalder

http://www.uib.no/universitetsmuseet http://www.nordisktrykk.no/FLIP/UMB2016-Flip/mobile/index.html#p=76

https://tv.nrk.no/serie/latterlig-smart/2018/DMTV23600218/avspiller

Podcast: 

https://itunes.apple.com/no/podcast/museum-et-program-om-norsk-historie/...

https://filer.radiorevolt.no/podkast/Uillustrert%20Vitenskap%20-%20Jorda...

 

 

David Attenborough, 'En natt i museet':

http://naturalhistorymuseumalive.com/

 

Om artsutrydding:

https://forskning.no/bakterier-sykdommer-epidemier-dna-middelalderen-ny-arkeologi/2018/05/middelalderskjeletter-fra

 

https://forskning.no/meninger/kronikk/2017/02/artsutryddelse-i-menneskets-tidsalder

 

http://www.uib.no/universitetsmuseethttp://www.nordisktrykk.no/FLIP/UMB2016-Flip/mobile/index.html#p=76

 

https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/03/stop-biodiversity-loss-or-we-could-face-our-own-extinction-warns-un?

https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study

 

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/30/humanity-wiped-out-animals-since-1970-major-report-finds

 

https://www.nrk.no/norge/wwf-krever-en-paris-avtale-for-naturen-1.14269476

 

https://www.nrk.no/troms/redningsaksjoner-for-truede-arter-folges-ikke-opp-1.14268215

https://www.nrk.no/finnmark/fjellfuglene-gar-tilbake_-_-urovekkende_-sier-forsker-1.14367782

wwf om artsutryddelsesrapporten:

https://www.wwf.no/dyr-og-natur/living-planet-report

Rapporten for WWF, utarbeidet av Zoological institute of London.

https://www.wwf.no/assets/attachments/LPR2018-Full-Report.pdf

Kortversjon: 

https://www.wwf.no/assets/attachments/LPR2018_Summary-Report.pdf#asset:3032:url

Dag O.Hessens forord i norsk utgave av ‘the sixth extinction’: 

https://www.harvestmagazine.no/artikkel/dag-o-hessen-om-den-sjette-utryddelsen

Insektøkologene: 

http://blogg.nmbu.no/insektokologene/2017/12/en-evolusjonaer-suksesshistorie-pa-seks-bein/

http://blogg.nmbu.no/insektokologene/2017/12/en-verden-med-faerre-insekter-kan-bli-en-sulten-verden/

Nettsider:

Gensidene: https://org.uib.no/gensidene/start.html

Temasider på naturfag.no
Tid: https://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=2138270

Evolusjon: https://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=1994751

Verdsrom: https://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=1994753

Vitenprogram 'Norge blir til': https://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid:20468E90-9290-95E8...

Dinosaurjakt: https://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid:2897F707-16D3-7FC8...

Footprint-calculator - finn både ditt eget fotavtrykk, og fotavtrykket til regionen.