Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Obligatorisk og tilrådd litteratur

Pensum Naturfag 1 2019-2020

Pensum er sett saman av obligatorisk og tilrådd litteratur. Lista over tilrådd litteratur er felles for Naturfag 1 og 2.  Foredrag og anna stoff frå samlingane blir lagt til pensum etter kvart som studieåret går. Slike filar blir lagt ut til deltakarane på kurset si side på skolelab.no Bokhandelen Akademika på Studentsenteret i Bergen har alle pensumbøker i hyllene.  Ein del av det obligatoriske pensumet er fordelt på samlingane, slik at det skal vere enklare å vere førebudd til kursdagane. 

Lese og forstå forskningsdata

Naturfaglige tekster blir diskutert på kurset
Produsent:
Skolelaboratoriet

Pensum er også tilgjengelig, med klikkbare lenker, på Universitetsbibliotekets nettsider

Pensum Naturfag 1

Svein Sjøberg, Naturfag som allmendannelse (3.utgave) Oslo, Gyldendal 2009. Kap. 1-9.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Fagdidaktikk/Naturfag-som-allmenndannelse

E.bok 2012: https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/E-boeker/Pedagogikk/Naturfag-som-allmenndannelse-E-bok

Knain, E. & Kolstø, S. D. (red.) (2011) Elever som forskere i naturfag, (1. utgave) Oslo, Universitetsforlaget AS. Kap. 3-7
https://www.akademika.no/elever-som-forskere-i-naturfag/kolstoe-stein-dankert/knain-erik/9788215017334

Til samlingane:

1.samling

Marion og Strømme Biologididaktikk 

https://www.cappelendamm.no/_biologididaktikk-9788202419301

2. samling:
Dahlin, L. K., Svorkmo A. -G. & Voll, L. O. (2013). Kapittel 5 i Teknologi og design i skolen. Oslo: Cappelen Damm

3. samling:

Bjerknessenteret: https://bjerknes.uib.no/artikler/nyheter/ingen-reduksjon-i-globale-co2-utslipp

https://energiogklima.no/to-grader/karbonsyklusen/


Lauvset, S. (2015, 9. april). Dommedag og andre grusomheter. Hentet fra https://bjerknes.uib.no/artikler/kommentar-og-blogg/dommedag-og-andre-grusomheter

4. samling:
Tandberg, C & Jørgensen C. (2009). Å lære evolusjon - er det å forstå livets logikk? Naturfag, 09(1), 16-19

Jørn Hurum og Torstein Helleve: https://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=2146179

5. samling:
Bjønness, B. & Kolstø, S. D. (2015). Scaffolding open inquiry: How a teacher provides students with structure and space. NorDina11(3), 223-237

6. samling:
Binder, P. -E. (2016, 5. oktober). Ikke vær så slem mot deg selv. Hentet fra https://katarsisuib.no/vaer-sa-slem/

Andre artiklar

Eigne arbeid på kurset, oppgåvesvar på skolelab.no

Oppdaterte nettsider for fagfornyinga, naturfagdelen

Utdanningsdirektoratets nettside med fagressurser for naturfag.

Kunnskapsdepartementet, (2015) Fag – Fordypning – Forståelse: En fornyelse av Kunnskapsløftet (St.meld. 28 2015-16). Hentet fra (https://www.regjeringen.no/contentassets/e8e1f41732ca4a64b003fca213ae663b/no/pdfs/stm201520160028000dddpdfs.pdf)

Bladet ‘Naturfag’ no 1 2018. Utvalde artiklar, du les dei 3 som er mest nyttige for deg.

https://www.naturfag.no/nyhet/vis.html?tid=2221931

Fagfornyelsen – relevant og oppdatert informasjon om naturfag i den nye læreplanen: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

 

Anbefalt litteratur: (Felles for Naturfag 1 og Naturfag 2, heile studieåret)

Angell, C., Flekkøy, E. G. & Kristiansen, J. R. (2011) Fysikk for lærere. Oslo: Gyldendal  
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Fagdidaktikk/Fysikk-for-laerere

Hannisdal,M. &Ringnes,V. (2013) Kjemi for lærere, Gyldendal.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Fagdidaktikk/Kjemi-for-laerere2

Grindeland,J.M., Lyngved,R & Tandberg,C. (2011Biologi for lærere. Gyldendal.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Fagdidaktikk/Biologi-for-grunnskolelaerere

Kvammen, P. I., Lie, S., Nyhus, G. C., Vedum, T. V. & Ødegaard, T. (2014)  Oppdag naturen. Bergen: Fagbokforlaget
http://www.vigmostadbjorke.no/?isbn=978-82-450-1

Marion, P. van & Strømme, A. Biologiddaktikk. (2015) Oslo: CappelenDamm https://www.cappelendamm.no/_biologididaktikk-peter-van-marion-978820241...

Angell, C., Bungum, B., Henriksen, E. K., Kolstø, S. D., Persson J. & Renstrøm, R. (2011) FysikkdidaktikkOslo: CappelenDamm https://www.cappelendamm.no/_fysikkdidaktikk-berit-bungum-9788276348781

Hannisdal, M. & Ringnes, V. (2014) Kjemi fagdidaktikk Oslo: CappelenDamm
https://www.akademika.no/kjemi-fagdidaktikk/hannisdal-merete/ringnes-vivi/9788202446796?gclid=EAIaIQobChMI-NC2mdax2QIVh4KyCh0dIAV1EAAYAyAAEgLdb_D_BwE

Skoglund, E. J. Anatomi og fysiologi kort og godt Fenris forlag (http://fenrisforlag.no/bøker.html)

Folkvord, K. & Mahan, G. (2015) Engasjerende naturfagOslo: CappelenDamm (https://www.cappelendammundervisning.no/vare/engasjerende-naturfag-9788202459246)

Tunstad, Erik (2015) Oslo: Humanist forlag: Evolusjon, basert på en sann historie.
https://www.humanistforlag.no/evolusjon.5660502-324353.html

Reitan, B (2016) FYR - Fellesfag, yrkesretting og relevans, Naturfagsenteret
http://www.naturfagsenteret.no/c1442967/tidsskrift_nummer/vis.html?tid=2156239

Munkebye, Eli (2016) Den utforskende samtalen.naturfag.no
http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=2165583

Oppgavene fra de andre gruppene på kurset, på ‘min side’ på skolelab.no

Temasider på naturfag.no:
https://www.naturfag.no/tema/index.html

Udirs nettsider om fagfornyelsen:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Kimen 3/11 - jeg kan bli hva jeg vil. En serie artikler om jenter og realfag.

Bladet Naturfag 
https://www.naturfagsenteret.no/c1515376/tidsskrift/vis.html?tid=1489793

Nettstedet energi og klima, med klimavakten
https://energiogklima.no/klimavakten/

Psychology for a better world, Nikki Harré, video:
https://www.youtube.com/watch?v=2zExibEV_PY

Pisa Norge
http://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekt-sider/pisa/