Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Obligatorisk og anbefalt litteratur 2019-2020

Pensum Naturfag 2 2019-2020

Pensumlisten har med både obligatorisk og anbefalt litteratur. Tekstene omfatter både bøker, artikler og nettsider. Anbefalt litteratur er felles for Naturfag 1 og 2. Pensumlisten gjelder for hele studieåret 2019-2020. Foredrag og annet skriftlig materiale fra samlingene kommer i tillegg. Filer fra samlingene blir tilgjengelig på skolelab.no Bokhandelen Akademika på Studentsenteret i Bergen tar inn alle obligatoriske pensumbøker for studier på UiB. Egne oppgavesvar fra studieåret er pensum, og en viktig del av eksamensgrunnlaget på kurset.

Elever på en kai foran en kontainer
Pensumboken 'Erfaringsbasert læring' er basert på - erfaring. En gruppe elever fra en svært tidlig utgave av teknologifaget lærer fysikk, matematikk og logistikk på en industribedrift.
Foto/ill.:
Frede Thorsheim

Pensum er også tilgjengelig, med klikkbare lenker, på Universitetsbibliotekets sider.

Pensum Naturfag 2

Bøker:

Thorsheim F., Kolstø S., Andresen M. (2016), Erfaringsbasert læring, Bergen:Kunnskapsforlaget

Til samlingene:

1. samling:
Remmen, K. B. & Frøyland, M (2017), "Utvidet klasserom" - Et verktøy for å designe uteundervisning i naturfag. Nordina, 13(2), 218 - 229

2. samling:
Sinnes, A. T. (2015), Kapittel 6: Utdanning for bærekraftig utvikling. Oslo: Universitetsforlaget

3. samling:
Bioteknologirådet. (2017, 11. mai). Arv og genetikk. Hentet fra: http://www.bioteknologiradet.no/temaer/arv-og-genetikk/

4. samling:
Schwarz, C. V., Reiser, B. J., Davis, E. A., Kenyon, L., Archér, A., Fortus, D., ... Krajcik, J. (2009). Developing a learning progression for scientific modeling: Making scientific modeling accessible and meaningful for learners. Journal of Research in Science Teaching, 46(6), 632 - 654

5. samling:
3 valgfrie artikler fra tidsskriftet to grader: https://energiogklima.no/to-grader/

6. samling:
Finstad, H. S. (2011). Å forstå kjemiNaturfag, 11(1), 28 - 29

Artikler og dokumenter:

Egne artikler, tilgjengelig på skolelab.no.

Mork, Sonja M. (2014): Å skrive sammenlignende tekster, naturfag.no

Remmen, K. B., Delsett, L. L. & Vesterkjær, K. (2015): Hvordan kan forskere og lærere samarbeide?Naturfag2015(1), 72-75

Ødegaard, M. (2017): Rollespill og kreativitet i naturfaget

Fagfornyelsen, relevante nettsider for naturfaget: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Anbefalt litteratur: (Felles for Naturfag 1 og Naturfag 2, hele studieåret)

Angell, C., Flekkøy, E. G. & Kristiansen, J. R. (2011) Fysikk for lærere. Oslo: Gyldendal  
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Fagdidaktikk/Fysikk-for-laerere

Hannisdal,M. &Ringnes,V. (2013) Kjemi for lærere, Gyldendal.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Fagdidaktikk/Kjemi-for-laerere2

Grindeland,J.M., Lyngved,R & Tandberg,C. (2011Biologi for lærere. Gyldendal.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Fagdidaktikk/Biologi-for-grunnskolelaerere

Kvammen, P. I., Lie, S., Nyhus, G. C., Vedum, T. V. & Ødegaard, T. (2014)  Oppdag naturen. Bergen: Fagbokforlaget
http://www.vigmostadbjorke.no/?isbn=978-82-450-1

Marion, P. van & Strømme, A. Biologiddaktikk. (2015) Oslo: CappelenDamm https://www.cappelendamm.no/_biologididaktikk-peter-van-marion-978820241...

Angell, C., Bungum, B., Henriksen, E. K., Kolstø, S. D., Persson J. & Renstrøm, R. (2011) FysikkdidaktikkOslo: CappelenDamm https://www.cappelendamm.no/_fysikkdidaktikk-berit-bungum-9788276348781

Hannisdal, M. & Ringnes, V. (2014) Kjemi fagdidaktikk Oslo: CappelenDamm
https://www.akademika.no/kjemi-fagdidaktikk/hannisdal-merete/ringnes-vivi/9788202446796?gclid=EAIaIQobChMI-NC2mdax2QIVh4KyCh0dIAV1EAAYAyAAEgLdb_D_BwE

Skoglund, E. J. Anatomi og fysiologi kort og godt Fenris forlag (http://fenrisforlag.no/bøker.html)

Folkvord, K. & Mahan, G. (2015) Engasjerende naturfagOslo: CappelenDamm (https://www.cappelendammundervisning.no/vare/engasjerende-naturfag-9788202459246)

Tunstad, Erik (2015) Oslo: Humanist forlag: Evolusjon, basert på en sann historie.
https://www.humanistforlag.no/evolusjon.5660502-324353.html

Reitan, B (2016) FYR - Fellesfag, yrkesretting og relevans, Naturfagsenteret
http://www.naturfagsenteret.no/c1442967/tidsskrift_nummer/vis.html?tid=2156239

Munkebye, Eli (2016) Den utforskende samtalen.naturfag.no
http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=2165583

Oppgavene fra de andre gruppene på kurset, på ‘min side’ på skolelab.no

Temasider på naturfag.no:
https://www.naturfag.no/tema/index.html

Udirs nettsider om fagfornyelsen:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Kimen 3/11 - jeg kan bli hva jeg vil. En serie artikler om jenter og realfag.

Bladet Naturfag 
https://www.naturfagsenteret.no/c1515376/tidsskrift/vis.html?tid=1489793

Nettstedet energi og klima, med klimavakten
https://energiogklima.no/klimavakten/

Psychology for a better world, Nikki Harré, video:
https://www.youtube.com/watch?v=2zExibEV_PY

Pisa Norge
http://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekt-sider/pisa/