Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Første samling på Naturfag 1

Biologisk mangfold

Første samling på naturfagkurset har fokus på biologisk mangfold og feltarbeid. Vi besøker Arboretet og Botanisk hage på Milde, og ser på metoder som bidrar til aktive elever og godt læringsutbytte av feltarbeid. Det blir også faglig input om forskning og forvaltning av biologisk mangfold.

uteområde i Arboretet
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Program:

Tirsdag 27.august

Vi møtes i konferanserom C, Thormøhlensgate 51. UiB's undervisningsrom ligger to trapper opp fra utstillingen på Vilvite.

09:00Velkommen til naturfag videreutdanning! v/Frede, Ragnhild og Olaug.
10:00Biologisk mangfold: Den levende naturen rundt oss. v/Olaug Vetti Kvam.
10:40Forvaltning av biologisk mangfold. v/Anders Søyland.
11:45Lunsj
12:30Hvordan forsker vi på biologisk mangfold? v/Joachim Paul Töpper.
13:30Undervisning om biologisk mangfold. v/Frede, Ragnhild og Olaug.
15:00Slutt

 

Onsdag 28.august

09:10Oppmøte ved Lønningen lystgård i Botanisk hage. Buss 50E fra Lars Hillesgate A kl. 08:16 korresponderer med buss 53 på Birkelandsskiftet. Du er på holdeplassen "Milde snuplass" kl. 09:08, like ved lystgården.
09:15Introduksjon til Arboretet og Botanisk hage.
10:00Hvordan får vi til "læringseffektivt feltarbeid"? v/Jorun Nyhlen og Olaug Vetti Kvam. Diskusjoner rundt forarbeid, elever som arbeider aktivt i felt og meningsfylt etterarbeid/sluttprodukt.
11:30Lunsj. Ta med matpakke, vi lager kaffe i undervisningsrommet på Lønningen lystgård
12:30

Vi arbeider i grupper med hvert sitt oppdrag knyttet til:

  1. Rødlistearter
  2. Fremmede arter
  3. Norske trær
  4. Spiselige planter
  5. Giftige planter
  6. Urtidsplanter

Hver gruppe lager en fem minutters presentasjon fra sitt tema. Ta gjerne bilder/film av plantene dere arbeider med.

15:00Avslutning i Lønningen lystgård. Buss 53 fra Milde snuplass kl. 15:06, bybanen er i Byparken kl. 16:04.

 

Torsdag 29.august 

09:00Vi presenterer gårsdagens feltarbeid for hverandre. To og to grupper arbeider sammen.
10:00Vi registrerer funn fra feltarbeidet på Miljølære.no, og ser på oversikter over norske skolers registreringer av biologisk mangfold. Diskusjon rundt meningsfulle feltoppdrag for elevene. 
11:30Lunsj.
12:30Introduksjon til læringsverktøyet MittUiB, som vi vil bruke til oppgaver, diskusjoner og øvinger dette skoleåret.
13:00Gruppene legger inn en kort artikkel om feltarbeidet.
14:00Skrive fagtekster. Hva er greit å tenke på når vi skriver oppgavene? Tips om gode verktøy v/Ragnhild Hannaas. Gruppene diskuterer den første innleveringsoppgaven.
15:00Slutt.