Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Første samling på Naturfag 1

Livet på jorda - biologisk mangfold

Vi starter naturfagkurset med en samling som inkluderer en dag i Botanisk hage/Arboretet. Faglig fokus er biologisk mangfold, didaktisk fokus er feltarbeid.

uteområde i Arboretet
Foto:
Skolelaboratoriet

Program:

Tirsdag 27.august: Biologisk mangfold, i skole og forskning

09:00Velkommen til naturfag videreutdanning!
09:30Biologisk mangfold: Den levende naturen rundt oss.
10:30Hva skjer? Aktuelle problemstillinger lokalt og globalt.
11:30Lunsj
12:30Hvordan forsker vi på biologisk mangfold?
13:30Undervisning om biologisk mangfold.
15:00Slutt

Onsdag 28.august: Feltarbeid i Arboretet og Botanisk hage

09:10Oppmøte ved Lønningen lystgård. Buss 50E fra Lars Hillesgate A kl. 08:16 korresponderer med buss 53 på Birkelandsskiftet. Du er på holdeplassen "Milde snuplass" kl. 09:08, like ved lystgården.
09:15Introduksjon til Arboretet og Botanisk hage.
10:00

Hvordan får vi til "læringseffektivt feltarbeid"? v/Jorun Nyhlen og Olaug Vetti Kvam. Diskusjoner rundt forarbeid, elever som arbeider aktivt i felt og meningsfylt etterarbeid/sluttprodukt.

11:30Lunsj. Ta med matpakke, vi lager kaffe i undervisningsrommet på Lønningen lystgård
12:30

Vi arbeider i grupper med hvert sitt oppdrag knyttet til:

  1. Rødlistearter
  2. Fremmede arter
  3. Norske trær
  4. Spiselige planter
  5. Giftige planter
  6. Urtidsplanter

Hver gruppe lager en fem minutters presentasjon fra sitt tema. Ta gjerne bilder/film av plantene dere arbeider med. 

15:00Avslutning i Lønningen lystgård. Buss 53 fra Milde snuplass kl. 15:06, bybanen er i Byparken kl. 16:04.

Torsdag 29.august: Mer biologisk mangfold, og verktøy for studiene. 

09:00Vi presenterer gårsdagens feltarbeid for hverandre. To og to grupper arbeider sammen. Diskusjon rundt meningsfulle feltoppdrag for elevene. 
10:00Vi registrerer funn fra feltarbeidet på Miljølære.no, og ser på oversikter over norske skolers registreringer av biologisk mangfold.
11:30Lunsj.
12:30Introduksjon til læringsverktøyet MittUiB, som vi vil bruke til oppgaver, diskusjoner og øvinger dette skoleåret.
13:00Gruppene legger inn en kort rapport fra feltarbeidet.
14:00Skrive fagtekster. Hva er greit å tenke på når vi skriver oppgavene? Tips om gode verktøy. 
15:00Slutt.