Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Tredje samling på naturfag 1 videreutdanning 2019-2020

Materie og stoff - stoffenes egenskaper.

Kursdagene går gjennom sentrale felt i kjemifaget, med fokus på metode og undervisning

kjemikurs, deltakere blander kjemikalier i prøveglass
Foto fra tidligere kjemikurs
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Program

Onsdag 6. november

09.00-10.30 Utforsking av en kjemisk reaksjon

10.40-11.30 Kjemiske stoffer

11.30-12.00 Lunsj

12.00-12.45 Kjemiske stoffer

13.00-14.00 Syre-basereaksjoner

14.00-15.00 Molbegrepet - konsentrasjon

Torsdag 7. november

09.00-10.50 Escape Room

11.00-12.00 Fellingsreaksjoner

12.00-12.30 Lunsj

12.30-14.30 Redoksreaksjoner

14.40-15.00 Avslutning