Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Fjerde samling på naturfag 1 videreutdanning 2019-2020

Jorda og livet på jorda

Kurset er fjerde samling i videreutdanningskurset Naturfag 1.

Terrarium med dyremodeller
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Program

(programmet er under utvikling)

Onsdag 15. januar

Universets utvikling

Livet på jorda - 4 milliarder år på 100 minutter

Lokeslottet - forteller det oss om livets opprinnelse?

Arvespillet

Torsdag 16. januar

Evolusjon - fra lang lang rekke til Darwin og oss

Art og evolusjon i museet

Art, anatomi og fysiologi i laboratoriet, disseksjon av laks

Tilpasning til, for og i klasserommet. Terrariet.