Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Sjette samling på naturfag 1 videreutdanning 2019-2020

Fysikk og naturvitenskapelige arbeidsmåter

Kursdagene blir arrangert som nettkurs. Øvinger og datamateriale blir lagt ut på forhånd, som nettsider eller video. Foredrag blir lagt ut på mittuib,no. i sann tid eller som videoforedrag. Alle øvinger og foredrag blir fulgt opp av nettmøter med diskusjon og spørsmål.

Spiker i en bår av aluminiumsfolie
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Program

Forarbeid: teknologiundersøkelser. Pensumlitteratur.

 

Onsdag 29. april

09.00Videoseminar. Om forøvingene. Velkommen
09.10Utforskende læring. Foredrag. Stein Dankert Kolstø, professor, Institutt for fysikk og teknologi
10.30Pause
10.45Praktisk-digital øving. Akselerasjon. Modellert utforskende undervisning med fysikktema. Kolstø, Skolelaboratoriet. Gruppediskusjoner. Chat og diskusjonsforum tilgjengelig
11.45Pause med 3 minutter filmvisning
13.00Fysikkundervisning. Filmen. Taljer og tau. Gruppediskusjoner, tegning, øving. Frede. Skolelaboratoriet.
14.00Utfordring til i morgen; spikerbåten

 

Torsdag 30. april

09.00Oppzoomering om spikerbåten. Skolelaboratoriet.
09.30Programmering, modellering og epidemologi. Pandemien i Python. Skolelaboratoriet, Brage Førland og Olaug Vetti Kvam
11.00Kritisk tenking, argumentasjon og undervisning med utgangspunkt i samfunnfaglige kontroverser. Stein Dankert Kolstø
12.30KT-plakaten, en gjennomgang og et tilbud. 
13.00Gruppediskusjon; hvordan arbeide med elevene for å innarbeide prosessen plakaten beskriver? Padlet
14.00Oppsummering og avslutning dag 2. 
14.15Slutt

 

Torsdag 7.mai

Videoseminar:

Oppsummering, spørsmål

Undervisningspraksis

 

Litteraturliste til samlingen

Eleven som forsker i naturfag 

Fysikkdiddaktikk 

Fysikk for lærere 

Fagfornyelsen  -læreplanen 2020 om Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Den utforskende samtalen, artikkel (Munkebye)

Scaffolding open inquiry, artikkel (Kolstø)