Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Andre samling på naturfag 1 videreutdanning 2019-2020

Teknologi og koding

koblinger
Foto:
Skolelaboratoriet i realfag

Program

Programmet er under utvikling.

Onsdag 25. september

09.00Fremmøte ved Kranen (rød heisekran-restaurant i Solheimsviken) 
09.10Ekskursjon, visning på 'Skipet'. Konstruksjon, energiløsninger. Gunnar Hernborg, GC Rieber eiendom 
10.30Teknologiutfordring. Undervisningslaboratoriet i Universitetsmuseet 
11.20Lunsj 
12.00Solcelleteknologi, foredrag 
13.00Utforsking, solceller og koblinger 
14.00Konstruksjon, planlegging og bygging 
16.00Avslutning første dag 

 

 

Torsdag 26. september

08.30Koding, innledende øvinger 
09.30Koding, styring av konstruksjonen 
11.00Lunsj og fremdriftsdiskusjoner 
11.40Sammenbygging, styring og drift av bygning og energiløsning 
14.00Didaktiske og metodiske gevinster av øvingene.  
14.40Oppgaver og diskusjoner fremover