Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Naturundervisning for alle skoleslag

Undervisning i botanisk hage

Opplevelser og utforskende feltarbeid ligger åpent foran oss i botanisk hage. Vakkert kulturlandskap, systematiske plantesamlinger, temahager og et flott undervisningsrom gir rom for kreativt og lærerikt utearbeid, med oppfølging inne i verkstedsrommet. Nyttevekster, pollinering, fremmede arter, nyttevekster, fjellplanter - samlingene omfatter mye, og innbyr til elevenes undersøkelser og observasjoner. På kursdagen presenterer vi området, noen undervisningsforslag, og gir muligheten for en god samtale med kollegaer.

Neste
Lystuset på mIlde
Foto:
Skolelaboratoriet
1/7
Hage
Foto:
Skolelaboratoriet
2/7
Omvisning i fjellhage
Foto:
Skolelaboratoriet
3/7

Botanisk hage

Produsent:
Skolelaboratoriet
4/7
Undervisningsrom
Foto:
Skolelaboratoriet
5/7
vannplanter
Foto:
Skolelaboratoriet
6/7
Lønnetre
Foto:
Skolelaboratoriet
7/7
Tilbake

Botanisk hage ligger vakkert til i Mildevågen, en halvtimes busstur sør for Bergen. Det norske arboretet ligger tett inntil  Botanisk hage. På Milde finner du dermed store, systematiske plantesamlinger, tematisk inndelte og merket, godt tilrettelagt for undervisning. Elevene kan utforme egne forskningsspørsmål, gjøre sine obervasjoner og komme sammen for å diskutere resultater og forklaringer. I hagen finner vi samlinger av fjellplanter, nyttevekster, rødlistearter og fremmede planter, vannmiljø, moser, bregner og de kjente plantegruppene ellers. Lønningen lystgård er den staselige gamle bygningen som sto ved Flesland. I kjelleren er det innredet et rom for undervisning. I forhagen er det en matematisk konstruert labyrint. 

Program

12.00 Frammøte ved Lønningen lystgård

12.05 Kort samling inne med orientering om Lystgården, Botanisk hage og Arboretet

12.20 Vandring i hagen, med utforskningssamtale:

 • Fjellhagen
 • Nyttevekster, pollinering og insekter
 • Mildevannet og bekken
 • Fremmedarter og rødliste
 • Labyrinten og Lystgården

14.00 Kaffe og undervisningsprat inne i verkstedsrommet

 • Undervisningsforslag

 • Rød- og svarteliste

 • Artskort

 • Frukter og frø

 • Elevenes egne forskningsspørsmål

 • Matematikk i naturhagen

 • Matproduksjon