Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Den naturlige skolesekken

Vi er regionkontakter for Vestlandet i prosjektet Den naturlige skolesekken.

Kart over skolene på Vestlandet
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Den naturlige skolesekken er et nasjonalt prosjekt ledet av Naturfagsenteret. Målet er å støtte skoler i arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling. Les mer om prosjektet på natursekken.no.

Skolelaboratoriet i realfag ved UiB er regionkontakt for skolene på Vestlandet. Kontaktpersoner er Ragnhild Hannaas og Olaug Vetti Kvam. På kartet over ser du skolene som deltar i natursekken skoleåret 2020/2021.

Samlinger