Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Sortering

Utforskende feltarbeid

Feltarbeid med foto blir engasjerende og utforskende når elevene selv bestemmer hvordan de kan sortere og kategorisere plantene de finner.

vannplanter
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

 

Elevene arbeider sammen to eller tre. 

Oppdraget er å gå ut i et naturområde, og gruppere plantene som finnes der. Sortering skal skje etter kriterier elevene selv setter opp. Dokumentasjon kan være foto, data som antall, størrelse eller frekvens, geografi eller annet som passer til sorteringskriteriene. 

Det kan være greit at elevene kjenner området, eller er kjent med lignende biotoper. Vi kan også øve med biledkort, eller ha felles drøftinger ut fra bilder på tavlen. Øvingen kan være med bilder av dyr, slik at vi ikke låser oss for mye til eksemplene. 

 

Oppdrag: 

Først bestemmer dere en måte å sortere plantene. Dere skal altså dele dem inn i grupper. Det må være minst fire grupper, men helst ikke flere enn 10. 

Lag først et utkast til kriterier dere vil sortere plantene etter. Dere får 10 minutter til å lage et forslag. 

Etter 10 minutter møter dere to andre grupper. Èn fra hver gruppe forteller hva gruppene har foreslått. De andre stiller spørsmålk, eller kommer med forslag til forbedringer. 

Gruppene får så — minutter til å justere og konkretisere systemet sitt, og lage et registreringssystem. (antall minutter avhenger av trinn og hva som kreves)

Eksempel: 

Etter den første diskusjonen har gruppen bestemt seg for å sortere etter farger. De andre gruppene spør om det bare er farge på blomster som gjelder, og om de skal ha alle naynser med; lyseblå, blå. mørkblå, blåfiolett - da blir det bare en plante i hver gruppe, nesten.

I andre diskusjon bestemer gruppen seg for å ha farge på kronblad som kriterium. Kategoriene skal være hvit - gul - blå - rød - rosa.

De vil også ha med en kategori ‘ingen blomst’, for å kunne anslå frekvens. Elevene lager et skjema:

FargeAntallSted/annet
blå  
hvit  
gul  
rød  
rosa  
ingen blomst  

Undersøkelsen skal gjøres i et definert område, så langt tiden rekker. Produktet kan være en billedmappe, tabell med data, kart med farge etter frekvens, et diagram eller en en muntlig fortelling til en blomsterbukett - etter alder, hensikt og tid.