Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Arbeid med miljolare.no

Feltarbeid med fremmede arter

‘Jakten på fremmede arter’ er et spennende foto-oppdrag i naturen.  Nettstedet Miljølære er elevenes redskap for registrering, informasjon og videre studier.

Artskort ved parkslirekneplante
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

 


 

Aktiviteten har tre grunnleggende stadier: 

1 Orientere seg om hva fremmede arter er, og hvilke vi kan vente å finne på vårt sted. Lag gjerne materiell til å ha med ut. Artskort fra Miljølære er et utmerket verktøy

2 Arbeide ute med å finne, og ta bilde av, artene i det miljøet de finnes

3 Registrere funnene på miljolare.no, ved hjelp av klikk-og-dra-menyene. 

Miljølære-siden gir informasjon om det praktiske arbeidet med aktiviteten. Her finner du også oversikt over hvilke arter som er funnet tidligere i din region, med bilder og systematisk informasjon om arten. Du kan gå videre til å produsere artskort, som elevene kan ha med ut for å lette arbeidet. 

Fremmedartaktivitetn på miljolare.no

Lage artskort

Om skolen vil ta registreringene et steg videre, er det bra å ta kontakt med miljøforvaltningen i kommunen eller fylket. Regionene vil som regel ha en handlingsplan mot fremmede arter. Oversikt over hvor de finnes, og i hvilket omfang, er en viktig del av forvaltningens arbeiud. De kartfestete observasjonene på miljølære kan være til god hjelp. Kanskje får klassen en avtale om et feltarbeid eller en orienteriung sammen med forvaltningen. 

naturfag.no er fremmed-artaktiviteten knyttet sammen med Forskerføtter-programmet ‘bærekraftig naturmangfold’. Her arbeider elevene flerfaglig med selve begrepet, og med fremmede arter i felt, i et nøye oppbygget og målrettet program: 

Hvilke arter elevene kan finne varierer med landsdelen. Her følger en kort liste, for å vise hva det dreier seg om: 

 

Platanlønn

Parkslirekne

Brunsnegl

Sitkagran

Hagelupin

Russekål

Legepestrot

Mink

Springfrø

Bulkemispel

Tromsøpalme

Kjempebjørnekjeks

Stillehavsøsters

 

Listen over fremmede arter er utarbeidet av Artsdatabanken. Fremmede arter er ikke alltid det samme som uønskete arter. Til elevenes arbeid velger vi likevel de uønskete, som har klare skadevirkninger i norsk natur. På registreringssiden på Miljølære kan elevene være med og vurdere hvilke negative påvirkninger arten kan ha.