Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Andre samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Molekylærbiologi og bioteknologi

Genmanipulering, CRISPR-teknikk, personifisert medisin, assistert befruktning - mulihtene, spørsmålene og kontroversene er mange. I skolen er det vår oppgave å gi inn kunnskap, ferdigheter og holdninger som gir mulighet for å mestre kompliserte spørsmål i livet.

Lærerestuderer sebrafisk i mikroskop på laboratoriet
Laboratorieøvinger med zebrafisk er end el av samlingen
Foto:
Skolelaboratoriet i realfag

Programmet er under utvikling

Onsdag 20. november

09.00Velkommen, Institutt for biovitenskap
09.10Innføring i cellebiologi. Dag Helland, professor
10.00Pause
10.10Molekylærbiologi. Dag Helland
11.00Lunsj
12.00Proteinsyntese og proteinfolding
14.00Cellebiologi, bioteknologi, bioetikk og undervisning. Skolelaboratoriet
15.30Avslutning dag 1

Torsdag 21-november

09.00Crispr-Cas. Teknologien, mulighetene og utfordringene
 Undervisningsressurser, bioteknologirådet.
 Sebrafisk som modellorganisme
 Sebrafisk, labøving
15.30Avslutning