Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Andre samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Molekylærbiologi og bioteknologi

Genmanipulering, CRISPR-teknikk, personifisert medisin, assistert befruktning - mulighetene, spørsmålene og kontroversene er mange. I skolen er det vår oppgave å gi inn kunnskap, ferdigheter og holdninger som gir mulighet for å mestre kompliserte spørsmål i livet.

Hovedinnhold

 

Onsdag 20. november

09.00Velkommen, Institutt for biovitenskap
09.10Innføring i cellebiologi. Dag Helland, professor
10.00Pause
10.10Molekylærbiologi. Dag Helland
11.00Lunsj
12.00Proteinsyntese og proteinfolding Espen Bariås, stipendiat UiB
14.00Cellebiologi, bioteknologi, bioetikk og undervisning. Skolelaboratoriet
15.30Avslutning dag 1

Torsdag 21-november

09.00Liten fisk, stort potensiale - supermodellen for humane sykdommer. Karin Fladmark, professor 
10.30Pause
10.45Sebrafisk, labøving del 1. Siân Kristin Phillips, overingeniør, Ann-Kristin Frøyset, overingeniør.
11.30Lunsj
12.15Sebrafisk, labøving del 2. Linda Veka Hjørnevik, overingeniør, Bjørg Flatekvål, overingeniør
13.15

Crispr teknologi - hva skjer når klipp og lim i menneskers DNA blir hverdagskost? Dag Helland.