Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Tredje samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Bærekraftig utvikling

Undervisning for bærekraftig utvikling er en bærebjelke i den nye læreplanen - slik det har vært for videreutdanningskursene i en årrekke. På samlingen ser vi på bærekraft-begrepet på en praktisk og undervisningsrettet måte.

Neste
Utsikt ove fjelldal og Hardangerfjorden
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet
1/9
Figur fra naturpanelet som viser artutryddelser over id
Foto/ill.:
IBPES
2/9
blomst og humle
Foto/ill.:
Sølve Skrede
3/9
Figur fra naturpanelet, viser utryddelse av arter
Foto/ill.:
IBPES
4/9
Geiter på støl i fjellheimen
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet
5/9
Hydrogencelle
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag
6/9
sol over hav og svaberg
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag
7/9
BLærere på kurs ser på forsøk med potetplanter, som spirer i hver sin sekk
Foto/ill.:
Frede Thorsheim
8/9
Omvisning i kystlandskap
Foto/ill.:
Frede Thorsheim
9/9
Tilbake

Hovedinnhold

 

Onsdag 23.oktober, problemdagen

09.00

Velkommen til en bedre verden!

09.15

Kilder til informasjon: Energi og klimaTograder. Tone Bjørndal og Lars Ursin fra tograder-redaksjonen

10.00

Bærekraftig utvikling - hvordan ta hensyn til alt alltid? Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet

10.10

Fremtidskonferanser, Introduksjon. Ragnhild Hannaas, Skolelaboratoriet

To ganger tre ulike grupper : Rødt bord; Kan vi nå klimamålene?. Gult bord: Må vi gi opp kjøttet? Blått bord: Matproduksjon i et varmere klima. Se ressurser nederst på siden.

10.20Gruppene orienterer seg om oppgaven, finner plassering
10.30

Påstandsbasert arbeid i grupper. 

Matsikkerhet, matproduksjon og klimaendring, didaktisk drøfting med ressurser fra tograder.  

10.50

Deling med gruppe med samme farge. Hvordan har dere forstått oppgaven? 

Hvilke kilder fokuserer dere på? 

11.00Pause
11.10

Arbeid med påstandene

11.45

Samarbeid med tograder. RGB-konferanse med rød, gul og blå gruppe sammen.

12.15Lunsj
13.00Underbygge argumenter med fakta. Ny sesjon i smågruppene, finne beste data og argument. Ny RGB- Konferanser/syntese Samme grupper som til underveiskonferansen. Forer èn utsending fra hver RGB-gruppe til paneldebatten 13:30. Det viktigste fra hver gruppe som henger sammen og data som underbygger. Ut fra hvilket spørsmål? For eksempel: Hvilke punkter skal være på klimaprogrammet til “partiet”? Må ha en graf/tallmateriale. 
13.30Konferanse; hva skal partiet ha med i programmet til stortingsvalget i 2021? Inlegg fra de to RGB-gruppene, 
14.30Artsutryddelsen. Bruk av museet. 
15.00Samling, inntrykk fra museet. Dikskusjon. Avslutning
15:30Oppgave 2 og 3
16.00Slutt

Torsdag 24.oktober, løsningsdagen

09.00Hydrogensamfunnet. Daniel Janzen, Greenstat
10.00Grønn energi - miljøvennlig eller bare flott for klimaet. Prøv selv. 
11.00Lunsj og forflytning til Menneskerettighetenes plass
12.00En bedre verden. Fremtidspiloten, Raftosenteret
15.00Hva sier vi til 16-åringene? Eller skal vi heller høre på dem?
15:30Slutt