Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Første samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Marinbiologi

Havet er vår matkilde, dumpingplass, klimaregulator og store mysterium. På denne samlingen møter vi forskere både som forelesere, og veiledere i praktisk felt- og laboratoriearbeid. Siste dag bruker vi til innføring og start på det praktiske arbeidet på kurset.

kursdeltakarar greiar garn på kaien
Samlingen er delt mellom foredrag og praktiske øvinger - som fiske med garn og ruser
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Hovedinnhold

Tirsdag 3.september

Marinbiologisk stasjon ligger rett sør for rullebanen på Flesland flyplass. Slik finner du fram til Marinbiologisk stasjon. Ta gjerne også en kikk på siden med praktisk informasjon

09.00Frammøte på stasjonen
09.00Foredrag, Lysets betydning i marine økosystem v/Dag Aksnes
09.50Orientering om kurset og programmet. Presentasjoner. Grupper
10.30Foredrag FNs Bærekraftmål 14: livet under vann v/Katja Enberg
11.30Lunsj, med lunsjforedrag: Hva kan øresteiner fortelle om fiskens tidligere livshistorie /Arild Folkvord
13.00

Praktisk feltarbeid. Vi deler oss i to grupper og bytter stasjon etter halvannen time.
Stasjon 1: Fiske med strandnot - artsbestemming og litt om levevis til fisk i strandsona. v/Frank Midtøy og Tomas Sørlie.
Stasjon 2: Mikroskopering av plankton v/Julie Skadal og Thorolf Magnesen

16.00Slutt dag 1

Onsdag 4.september

09.00Foredrag - Elvemuslinger og tilhørende perler v/Per Johan Jakobsen.
10.30Foredrag; lakselus, fiskeparasitter og deres livshistorie v/Egil Karlsbakk.
12.00Kåseri om biodiversitet og stasjonen si historie v/Torleiv Brattegard.
13.00

Feltarbeid. Vi deler oss i to grupper og bytter stasjon etter halvannen time.
Stasjon 3: Fiske med garn og ruser v/Heikki Savolainen.
Stasjon 4: Prøvetaking, fiskebiologi og parasitter v/Egil Karlsbakk og Frank Midtøy.

16.00Slutt dag 2

Torsdag 5.september

09.00Utforskende feltarbeid ved sjøen. Artskort, oppdrag, forskningsspørsmål. 
11.00Registrering på miljolare.no. Artikkel på mittuib.no. Deling.
12.00Lunsj.
13.00Første innleveringsoppgave. Gruppene diskuterer og legger inn skisse og spørsmål på mittuib.no.
14.00Avslutning, hjemreise.