Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Natursekkskular på Vestlandet 2019/2020

Natursekkskkular på Vestlandet 2019/2020
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag, UiB

Hovedinnhold

Oversikt over skular på Vestlandet som deltek i Den naturlige skolesekken skuleåret 2019/2020

Fylke

Kommune

Skule

Kontaktperson

Prosjekt

Hordaland

Askøy

Follese skole

Rune Bråten

Operasjon Matsvinn

Hordaland

Bergen

Flaktveit skole

Aslak Hordvik

Arbeid med biologisk mangfold i nærmiljøet

Hordaland

Bømlo

Rubbestadneset skule

Åse Rønningen

Reduksjon i tal insekter

Hordaland

Kvinnherad

Malmanger skule

Marianne Bondhus Bøyum

Ivrige som bier!

Hordaland

Sund

Skogsvåg skule

Miriam Fanekrog Ellingsen

Digitalt friluftsliv

Rogaland

Eigersund

Husabø skole

Christian Bowitz

Bzzzz, redd biene

Rogaland

Haugesund

Hauge skole

Elén Solberg Holm

Lothelabben-en tverrfaglig arena for dybdelæring og dannelse

Rogaland

Haugesund

Rossabø skole

Reidun Rødeseike

Bærekraft på timeplanen- ofte god etter

Rogaland

Haugesund

Solvang skole

Pål Mikal Johannessen

Friluftsområder i skolens nærmiljø

Rogaland

Karmøy

Kvalavåg montessoriskole AS

Siv Anett Sande

Vårt søppel - en ressurs?

Rogaland

Sandnes

Øygard ungdomsskole

Nina Hetland

Hageprosjektet- fra brakkmark til bærekraft!

Sogn og Fjordane

Flora

Torvmyrane skule

Sissel Bergkvam Østrem

Bør vi dyrke poteter i Norge?

Sogn og Fjordane

Gulen

Dalsøyra skule

Kurt Helge Pedersen

Skulehage - bærekraftig lokalprodusert mat

Sogn og Fjordane

Jølster

Vassenden skule

Irene Mulen Eikås

Kjeldesortering og resirkulering

Sogn og Fjordane

Luster

Gaupne skule avd skule

Tomas Kjørlaug

Bærekraftig lokal matproduksjon

Sogn og Fjordane

Luster

Skjolden oppvekstsenter avd skule

Ellen Kristin Havellen

Korleis skal vi møte framtida? Med all plasten rundt oss.

Sogn og Fjordane

Vik

Flatbygdi skule

Anne Mårdalen

Kan me leve på framtidas jord(a)?

 

Oppdatert informasjon og mange gode ressursar finn du på nettsidene til Natursekken: www.natursekken.no