Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Elevaktiviteter i evolusjonsundervisning

Møll
Foto/ill.:
colourbox.com

Tilbakemelding fra lærere viser at evolusjon kan være vanskelig å illustrere gjennom forsøk og demonstrasjoner. UiO har laget et dagskurs i evolusjon som ble fulltegnet og måtte settes opp to ganger. De kommer nå til Bergen med det samme kurset. Tema for kurset er hvilke aktiviteter som kan brukes for å belyse ulike aspekter ved evolusjon. Først ser vi nærmere på vanlige misoppfatninger blant elever og diskuterer hvordan vi kan avdekke og rette opp i disse. Deretter jobber vi med ulike aktiviteter på naturlig seleksjon og artsdannelse som kan gjennomføres med elever.

Kursholder: Anette Øwre Bollvåg fra Skolelaboratoriet for biologi ved UiO. 

 

Program

  • Om misoppfatninger og verktøy til å avdekke disse
  • Øvelser innen naturlig utvalg, fylogeni og artsdannelse
  • Lunsj
  • Foredrag om evolusjonsbiologi
  • Øvelser innen naturlig utvalg og genetisk drift

Kurset er et samarbeid med Hordaland fylkeskommune sitt fagnettverk for realfag.