Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Fagfornyelsen: Hva legges vekt på i de nye læreplanene?

Dybdelæring og arbeidsmåter i matematikk og naturfag

Stein Dankert Kostø (UiB) og Rune Herheim (HVL) går gjennom de nye læreplanene i naturfag og matematikk, og ser på viktige arbeidsmåter i fagene.

Du får med deg begge kursene på en dag: De samme kursene undervises før og etter lunsj for at flest mulig skal få plass.

NaturfagStein Dankert Kolstø, UiB , vil ta for seg de nye læreplanene i naturfag og vil ta for seg begrepet dybdelæring samt kritisk tenkning og utforskende arbeidsmåter. Kurset vil også inneholde små gruppeaktiviteter og faglige diskusjoner.

MatematikkRune Herheim, HVL , vil ta for seg de nye læreplanene i matematikk og snakke om begrep som dybdelæring og andre kjennetegn for arbeidsmåter i faget. 

Program:

 Gruppe 1Gruppe 2

09.00-11.30

Naturfag

Matematikk

11.50–12.20

Lunsj

Lunsj

12.15–15.30

Matematikk

Naturfag

Kurset er et samarbeid med Hordaland fylkeskommune sitt fagnettverk for realfag.

Kart for å finne Bergen Katedralskole. Kurset er på romM302 (matematikk) og M303 (naturfag).