Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Mekanismene og modellene i klmaforskningen

Vær og klima

På denne samlingen møter du klimaforskere fra UiB. Du får innsyn i forskningsfronten, bruken av klimamodeller, og de store driverne bak klimaendringene. Kursdagene er fjerde samling i videreutdanningskurset Naturfag 2

Blått og rødt vann blandes i et kar
Havstrømmer er vesentlige for klimaet på jorden. En enkel simulering kan være med på å forklare mekanismene
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Program

Tirsdag 17.mars

09.00Klimaendringer - answergarden
09.20Havforursuring, hvordan går det med skalldyrene?
09.40Ekte data - klimastatistikk i bruk
 Incline, klimaendringer ogplantedekket i fjellet
 Arven etter Nansen, iskanten
 Klimatilpasning i kommunene.

Onsdag 18.mars

09.00Ekstremvær og klimatilpasning, professor Asgeir Sorteberg, geofysisk institutt
10.00Floodplain, værtilpasningsmodell
10.30Pådrivere og tilbakekoblingsmekanismer i klimasystemene.Asgeir Sorteberg
11.30Twobox, styr klimamodellen
12.00Lunsj
12.45Øvinger med twobox og andre ressurser
 Oppgave 5, gruppene. Konferanse

Torsdag 19.mars

09.00Havforsuring, forsker Siv Kari Lauvset, Bjerknessenteret
10.00Kloden blir varmere. Professor Helge Drange
11.00Vannets varmekapasitet, havutvidelse.Helge Drange
13.00Strømninger i hav og atmosfære. Helge Drange
14.00Egne øvinger

 

Skilt på busskur i Tromsø, Klimaveien

Busskur med veiskilt. Flere norske kommuner vedtar klimakrise, og løyver penger til både forebygging og tilpasning. Tromsø viser vei!

Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag