Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
For UH-institusjonene som tilbyr naturfag innenfor Kompetanse for kvalitet

Erfaringsseminar, videreutdanning i naturfag

Høgskulen på Vestlandet og UiB inviterer vi til erfaringsseminar for de som driver videreutdanning i naturfag innenfor Kompetanse for kvalitet. Diskusjon om det faglige og didaktiske innholdet i kursene er sentralt, og vi ser selvsagt på hvordan fagfornyelsen vil påvirke kursene våre. Erfaringsseminraret arrangeres på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Naturhistorisk museum
Foto/ill.:
UiB

Hvordan kan vi dra nytte av hverandre i arbeidet med videreutdanningskursene? Kan vi dele ressurser? Er hospitering aktuelt? Hva prioriterer vi i de vanskelige valgene mellom å gå i dybden eller få med alt? Og hvordan vektlegger vi fag og didaktikk?

Dette er bare noen av spørsmålene vi gjerne vil ta opp på erfaringsseminaret 3. mars. Seminaret blir i det nyoppussede Naturhistorisk museum, i undervisningsrommene nederst i rotunden på bildet. 

For å gi et godt alternativ til de som ønsker å unngå fly, er programmet tilpasset nattog østfra. Vi legger seminaret til en lang dag istendenfor det tradisjonelle lunsj-til-lunsj over to dager. Programmet vil tilpasses flytider fra Tromsø og Trondheim. 

Program
Vi har mye vi ønsker å ta med i programmet. Prioriteringene av innhold blir gjort i fellesskap med alle UH-institusjoner som tilbyr videreutdanning i naturfag. De ytre rammene for dagen ser slik ut:

07:00 Frokost for de som kommer med nattoget

09:00  Start på det faglige programmet

19:00  Slutt på det faglige programmet

20:00  Felles middag

Praktisk informasjon
Måltider og en eventuell overnatting dekkes av arrangøren, institusjonene dekker selv reisen. 

Kontakt

Idar Mestad
Jan Egil Bjørndal
Ragnhild Hannaas
Frede Thorsheim
Olaug Vetti Kvam