Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Tredje samling i videreutdanningskurset NAT 621

Evolusjon

Art, arv, utvikling og evolusjon er hovedtema på denne samlingen. Vi starter med universet og jordens utvikling, med betingelser for liv.

Neste
Lærere ser på utstoppete dyr
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet
1/2
Skjelettdeler armer
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag
2/2
Tilbake

Universitetsmuseet er samarbeidspartner for denne samlingen. Vi har undervisningslokaler i krypten, og bruker utstillingene i Naturhistorisk museum som integrerte deler av kurset. Samlingene er sentrert omkring evolusjon og oppbyggingen av naturvitenskapen. Vi tar utgangspunkt i jorden og livets utvikling. Med egenaktivitet i utstillingen, utfordrende spørsmål, undervisning fra forskerne, og tanker om egen praksis blir det inspirerende kursdager i museet.

Begreper som art, utvikling, genetisk drift, tilfeldig utvalg, kunstig seleksjon, darwinisme, mutasjon, egnethet og tilpasning svirrer omkring dette kontroversielle temaet. Skolen har tradisjonelt undervist lite, og sent, om evolusjon. Det oppstår lett misforståelser og feiloppfatninger, og diskusjonene kan gå høyt. Vår oppgave er å bringe inn kunnskap og forståelse. Ved siden av å bruke museet, og lytte til forskerne, tar vi i bruk aktiv metodikk som kan få fagforståelsen i gang i klasserommet.

I løpet av kursdagene tar vi opp begreper som
 

Artsdannelse

Seleksjon

Diversitet

Naturlig utvalg

Likevekt

Homologi

Livets tre

Vi introduserer materiell og metoder for bruk i klasserommet, og håper at du får lyst til å drive aktiv evolusjonsundervisning med elevene dine. 

Utstoppet ørn
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Naturhistorisk museum er et eldorado for undervisning og utforsking, lagt til rette som et muesum om vitenskapen. Sammen med formidlere og forskere fra museet får vi oppleve hvor inspirerende det er å undervise og lære på en slik arena.