Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Biologi, fysikk, kjemi, klima, helse, energi og programmering

Naturfag videreutdanning ved Universitetet i Bergen 2020-2021

Velkommen til naturfagenes mangfoldige verden! På våre kurs møter du fagfolk fra instituttene, fagene i bruk og tydelig tilknytning til undervisningspraksis.

Neste
Collage med flere kursbilder
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag
1/2

Aktiviteter, undervisning og diskusjon på videreutdanningen

Produsent:
Skolelaboratoriet
2/2
Tilbake

To årskurs

Vi tilbyr to fagdidaktiske årskurs, naturfag 1 og naturfag 2. Hvert av dem gir 30 studiepoeng. Tema for de fire semestrene er bygget opp omkring fagets kjerneelementer og didaktiske grunnprinsipper. Kursene er med i Utdanningsdirektoratets program ‘Kompetanse for kvalitet’. Det er også mulig å søke direkte til UiB etter at Udir har gjort sitt opptak. Kursene er gratis for deltakerne. 

Naturfag 1 Biologi, kjemi og helse 

Biologisk mangfold, molekylærbiologi og bioteknologi i høstsemesteret. 

Kjemi, fysiologi, ernæring, helse og livsmestring i vårsemesteret. 

Naturfag 2 Fysikk, energi og klima 

Fysikk, energi og elektrisitet i høstsemesteret. 

Geofysikk, energi og klima i vårsemesteret. 

Landnottrekk på Espegrend
Foto/ill.:
Frede Thorsheim

Praksisrettet

Til sammen dekker de to kursene mange av fagets kjerneelementer, og hovedområdene i læreplanen. Du får fagforedrag fra forskere fra instituttene på UiB, praktiske øvinger og undervisningsrettet aktivitet. Vi har hele tiden klasserommet og elevene i tankene. På kursdagene og i gruppesamarbeidet mellom samlingene har du anledning til å utvikle metoder, tilpasning og evaluering som engasjerer og inspirerer elevene.  

Arbeidsmåter

Fra første dag får du kontakt med kollegaer. Vi ønsker å styrke den profesjonelle samtalen, og det didaktiske fellesskapet i skolen. Dere utvikler god naturfagundervisning sammen, til utprøving, deling og evaluering. Du bruker læringsteorien du leser i pensumartiklene, ideer og faglig bakgrunn fra kursdagene, erfaringer og diskusjoner med de andre i gruppen, til å foreslå engasjerende og aktiv undervisning om et naturfagtema. Det kan være et feltarbeid, kobling av elektriske kretser, bruk av dataspill, observasjon av kjemisk reaksjon, celleåndingen – naturfaget er vidunderlig rikt på spennende tema. 

Organisering  

Hvert semester er det tre samlinger, over to eller tre dager. På nettsiden for hvert av kursene finner du en tabell med alle datoene, slik at både du og skolen din kan planlegge året allerede nå. For å søke må du ha undervisningskompetanse i norsk skole. Kursene er innrettet på naturfagundervisning på trinn 8.-11. Studiet forutsetter utprøving av undervisning, slik at du må ha tilgang til en skoleklasse – din egen eller en du ‘låner’.  

Kompetanse for kvalitet

Begge naturfagkursene er med i Utdanningsdirektoratets program ‘Kompetanse for kvalitet’, der du får gode ordninger for redusert lesetid og studiestøtte. Se høyre spalte for søknadsinformasjon. Det er mulig å delta selv om du ikke får plass i Udirs program. Det vil alltid være ledige plasser. Kurset er gratis fra vår side.  

Om oss

På Skolelaboratoriet er vi tre ansatte som arbeider med kursene. Vi legger stor vekt på at det skal være positivt, inspirerende og utviklende å delta. Fagfolk fra instituttene gir inn kunnskap fra forskningsfronten, og vi legger til didaktisk og metodisk ‘oversettelse’ til klasserommet. Du som deltaker engasjerer deg i temaene, tenker på elevene, og diskuterer med hyggelige kollegaer. Til sammen tror vi at disse elementene vil gi et inspirerende studieår for deg.  

Kursdeltakere på molekylærbiologilab
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Informasjon om hvert kurs

Du kan lese mer om hvert av kursene på sidene det er pekt til nederst. Der får du oversikt over alle datoer, arbeidskrav og pensum. Vi har også en bloggside, som oppsummerer alle samlingene fra de tidligere kursene.  

Kontakt

Om du lurer på om dette er kurset for deg, hvilket av kursene du skal ta, eller noe annet om faget, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi har en felles e-postadresse: naturfag@skolelab.uib.no. Telefon 5558/3934/2227.