Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Videreutdanning i naturfag

Skolelaboratoriet tilbyr 60 studiepoeng videreutdanning i naturfag, fordelt på Naturfag 1 og Naturfag 2 for lærere som underviser i ungdomsskole og videregående skole.

Hovedinnhold

Velkommen til å ta videreutdanning for deg som vil utvikle deg som naturfaglærer. Fagpersoner ved UiB gir deg oppdatert kunnskap fra hver sine fagfelt, mer enn 30 personer bidrar fra fem ulike institutter. Samtidig har vi alltid klasserommet i fokus, vi arbeider med praktiske øvinger og diskuterer hvordan vi kan skape god læring hos elevene. 

Kompetanse for kvalitet

Detaljert beskrivelse av innholdet på Naturfag 1 og Naturfag 1 studieåret 2022/2023:

Årets søknadsfrist er over, men det blir forhåpentligvis mulig å søke nye kurs gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet i februar. Søknadsfrist er vanligvis 1. mars. Det er mulig å søke restplasser etter at Utdanningsdirektoratet har ferdigbehandlet sine søknader, restplasser kan søkes i perioden mai-juli.

Opptakskrav

Du må ha godkjent lærerutdanning, og ha tilgang til en naturfagklasse (egen eller lånt) for å gjennomføre naturfagundervisning.

Organisering

Kursene er bygget opp av emner på 15 studiepoeng. Hvert semester tar du eksamen i ett emne, slik at du i løpet av skoleåret har tatt 30 studiepoeng. Tar du både Naturfag 1 og Naturfag 2, har du altså til sammen 60 studiepoeng. Det er vanligst å starte med Naturfag 1, men kursene er uavhengige av hverandre, og du kan søke direkte på Naturfag 2 dersom det passer best med dine behov.

Undervisning

Det er tre samlinger per semester. Mellom samlingene arbeider du i en gruppe, og dere leverer tre oppgaver per semester. Det er også diskusjoner på læringsplattformen.  

Eksamen

Det er muntlig eksamen i grupper, dvs. at du har eksamen sammen med den gruppen du har arbeidet med hele semesteret. Vurderingen er individuell, med bestått/ikke bestått som karakter. Det er eksamen i desember og juni. 

Innhold

Tabellen viser modulene som inngår i kursene. Alle læreplanmål dekkes, ta gjerne en kikk på siden Velg emne basert på læreplanen.

Moduler i naturfagkursene
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag, UiB
 

Arbeidsmåter

Du får fagforedrag fra forskere fra instituttene på UiB, praktiske øvinger og undervisningsrettet aktivitet. Vi har hele tiden klasserommet og elevene i tankene. På kursdagene og i gruppesamarbeidet mellom samlingene har du anledning til å utvikle metoder, tilpasning og evaluering som engasjerer og inspirerer elevene. Fra første dag får du kontakt med kollegaer. Vi ønsker å styrke den profesjonelle samtalen, og det didaktiske fellesskapet i skolen. Dere utvikler god naturfagundervisning sammen, til utprøving, deling og evaluering.

Kontakt

Kursansvarlige er Ragnhild Hannaas og Olaug Vetti Kvam. Om du lurer på om dette er kurset for deg, hvilket av kursene du skal ta, eller noe annet om faget, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi har en felles e-postadresse: naturfag@skolelab.uib.no. Telefon 55583934/55582227.