Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Videreutdanning i naturfag

Velkommen til naturfagenes mangfoldige verden! På våre kurs møter du fagfolk fra instituttene, naturfagene i bruk i samfunnet og tydelig tilknytning til undervisningspraksis.

Hovedinnhold

Våre videreutdanningskurs er for deg som vil utvikle deg som naturfaglærer i ungdomsskole og videregående skole. 30 fagpersoner fra UiB gir deg oppdatert kunnskap fra hver sine fagfelt, samtidig som vi arbeider med praktiske øvinger og diskuterer hvordan vi kan skape god læring hos elevene. 

Kompetanse for kvalitet

Studieåret 2022/2023 tilbyr vi videreutdanningkursene Naturfag 1, og Naturfag 2. Les mer om kursene her: 

Naturfag 1 22-23

Naturfag 2 22-23

Sidene for kursene som går inneværende skoleår finner du her:
Naturfag 1
Naturfag 2 
Søknader gjennom Kompetanse for kvalitet sendes til Utdanningsdirektoratet, søknadsfrist er 1. mars.

Det er også mulig å søke ledige plasser etter at Utdanningsdirektoratets opptak er ferdig. Da vil du ikke delta i den fordelaktige ordningen  Kompetanse for kvalitet, men kursene er gratis for alle deltakerene. Ta gjerne kontakt med oss på naturfag@skolelab.uib.no om du har spørsmål. Det vil alltid være plass på kurset. Utlysing kommer på UiB Videre i mai måned, med søknadsfrist i juni. 

Opptakskrav

Du må ha godkjent lærerutdanning, og ha tilgang til en naturfagklasse (egen eller lånt) for å gjennomføre naturfagundervisning.

Organisering

Kursene er bygget opp av emner på 15 studiepoeng. Hvert semester tar du eksamen i ett emne, slik at du i løpet av skoleåret har tatt 30 studiepoeng. Tar du både Naturfag 1 og Naturfag 2, har du altså til sammen 60 studiepoeng. Det er vanligst å starte med Naturfag 1, men kursene er uavhengige av hverandre, og du kan søke direkte på Naturfag 2 dersom det passer best med dine behov.

Undervisning

Det er tre samlinger per semester. Mellom samlingene arbeider du i en gruppe, og dere leverer tre oppgaver per semester. Det er også diskusjoner på læringsplattformen.  

Eksamen

Det er muntlig eksamen i grupper, dvs. at du har eksamen sammen med den gruppen du har arbeidet med hele semesteret. Vurderingen er individuell, med bestått/ikke bestått som karakter. Det er eksamen i desember og juni. 

Innhold

Tabellen viser modulene som inngår i kursene. 

Moduler i naturfagkursene
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag, UiB

Emene er revidert etter de nye læreplanene, og dekker også de tverrfaglige temaene fra et naturfaglig perspektiv. 

Arbeidsmåter

Du får fagforedrag fra forskere fra instituttene på UiB, praktiske øvinger og undervisningsrettet aktivitet. Vi har hele tiden klasserommet og elevene i tankene. På kursdagene og i gruppesamarbeidet mellom samlingene har du anledning til å utvikle metoder, tilpasning og evaluering som engasjerer og inspirerer elevene. Fra første dag får du kontakt med kollegaer. Vi ønsker å styrke den profesjonelle samtalen, og det didaktiske fellesskapet i skolen. Dere utvikler god naturfagundervisning sammen, til utprøving, deling og evaluering.

Kontakt

Kursansvarlige er Ragnhild Hannaas og Olaug Vetti Kvam. Om du lurer på om dette er kurset for deg, hvilket av kursene du skal ta, eller noe annet om faget, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi har en felles e-postadresse: naturfag@skolelab.uib.no. Telefon 55583934/55582227.