Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Videreutdanning i naturfag

Velkommen til naturfagenes mangfoldige verden! På våre kurs møter du fagfolk fra instituttene, naturfagene i bruk i samfunnet og tydelig tilknytning til undervisningspraksis.

Collage med flere kursbilder
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Main content

Våre videreutdanningskurs er for deg som vil utvikle deg som naturfaglærer i ungdomsskole og videregående skole. 30 fagpersoner fra UiB gir deg oppdatert kunnskap fra hver sine fagfelt, samtidig som vi arbeider med praktiske øvinger og diskuterer hvordan vi kan skape god læring hos elevene. 

Kompetanse for kvalitet

Skoleåret 2020/21 tilbyr vi to videreutdanningskurs i naturfag for trinn 8-13:
Naturfag 1
Naturfag 2 
Søknader gjennom Kompetanse for kvalitet sendes til Utdanningsdirektoratet, søknadsfrist er 1. mars.

Det er også mulig å søke ledige plasser etter at Utdanningsdirektoratets opptak er ferdig. Da vil du ikke delta i den fordelaktige ordningen  Kompetanse for kvalitet, men kursene er gratis for alle deltakerene. Ta gjerne kontakt med oss på naturfag@skolelab.uib.no om du har spørsmål.

Opptakskrav

Du må ha godkjent lærerutdanning, og ha tilgang til en naturfagklasse (egen eller lånt) for å gjennomføre naturfagundervisning.

Organisering

Kursene er bygget opp av emner på 15 studiepoeng. Hvert semester tar du eksamen i ett emne, slik at du i løpet av skoleåret har tatt 30 studiepoeng. Tar du både Naturfag 1 og Naturfag 2, har du altså til sammen 60 studiepoeng. Det er vanligst å starte med Naturfag 1, men kursene er uavhengige av hverandre, og du kan søke direkte på Naturfag 2 dersom det passer best med dine behov.

Undervisning

Det er tre samlinger per semester. Mellom samlingene arbeider du i en gruppe, og dere leverer tre oppgaver per semester. Det er også diskusjoner på læringsplattformen.  

Eksamen

Det er muntlig eksamen i grupper, dvs. at du har eksamen sammen med den gruppen du har arbeidet med hele semesteret. Vurderingen er individuell, med bestått/ikke bestått som karakter. Det er eksamen i desember og juni. 

Innhold

Tabellen viser modulene som inngår i kursene. 

Moduler i naturfagkursene
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag, UiB

Emene er revidert etter de nye læreplanene, og høsten 2020 vil vi lage en overgangsordning for å sikre at de som har tatt Naturfag 1 høsten 2019 får dekket alle fagfelt. Det betyr at modulen Molekylærbiologi og helse vil inngå i begge naturfagene høsten 2020.

Arbeidsmåter

Du får fagforedrag fra forskere fra instituttene på UiB, praktiske øvinger og undervisningsrettet aktivitet. Vi har hele tiden klasserommet og elevene i tankene. På kursdagene og i gruppesamarbeidet mellom samlingene har du anledning til å utvikle metoder, tilpasning og evaluering som engasjerer og inspirerer elevene. Fra første dag får du kontakt med kollegaer. Vi ønsker å styrke den profesjonelle samtalen, og det didaktiske fellesskapet i skolen. Dere utvikler god naturfagundervisning sammen, til utprøving, deling og evaluering.

Kontakt

Kursansvarlige er Frede ThorsheimRagnhild Hannaas og Olaug Vetti Kvam. Om du lurer på om dette er kurset for deg, hvilket av kursene du skal ta, eller noe annet om faget, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi har en felles e-postadresse: naturfag@skolelab.uib.no. Telefon 55583934/55582227.