Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Fysikk, teknologi, programmering og klima

Naturfag 2, videreutdanning for lærere 2020-2021

Fysikk, teknologi, programmering og klima er hovedtemaene i årskurset. Hvert semester er et selvstendig kurs, med 15 studiepoeng.

Fysikkforelesning på UiB
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Samlingene tar utgangspunkt i fagets kjerneideer, læreplanen og den praktiske undervisningen.  Mer informasjon om den enkelte samlingen får du ved å klikke på tema i oversikten under. dato for samlingene i studieåret 2020-21 er oppgitt i spalten til høyre.

Høst: 

Fysikk, fagets grunnleggende ideer 

Naturvitenskapelig arbeidsmåte 

Programmering og modellering 

Vår: 

Energi og elektrisitet 

De store vær- og klimasystemene 

Klima, energi og samfun

Temaene har hver sin samling, bygget opp omkring faglig og didaktisk kunnskap og ferdighet. Instituttene på UiB er samarbeidspartnere. Både forskere og fagdidaktikere deltar på kursdagene. Du får fagforedrag, metodikk for klasserommet, praktisk rettet forskning om naturfaglæring, og støtte til å utvikle deg som lærer.

Det blir lagt opp et pensum med fag- og didaktisk litteratur. Det er viktig for oss å koble sammen kunnskap, ferdighet og profesjonelt lærerarbeid. Gjennom hele kurset arbeider du sammen med kollegaer i en liten gruppe. Sammen utvikler dere god naturfagundervisning, med utgangspunkt i temaene vi tar opp. Erfaringene dere gjør samler dere i en artikkel, som vi evaluerer, og deler med de andre på kurset.

Nettdelen av kurset er organisert i læringsplattformen mittuib.no. Her legger vi ut utfordringer og diskusjoner mellom samlingene. Typisk vil vi legge ut en læringsressurs til vurdering, eller be gruppene reflketere omkring hvordan et samfunnsspørsmål kan belyses naturfaglig i undervisningen.