Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Fysikk og naturfagets arbeidsmåtar

Naturfag 2 videreutdanning for lærere, 2020-2021

Videreutdanningskursene er laget for deg som ønsker å utvikle deg som naturfaglærer i ungdomsskolen eller videregående skole. Naturfag 2 består av et høstesemester med hovedvekt på fysikk, og et vårsemester der vi fokuserer på naturfagets mange spennende arbeidsmåter.

Neste

nat2

Filmklipp fra tidligere kurs
Produsent:
Skolelaboratoriet
1/2
Fysikkforelesning på UiB
Samlingene er lagt opp med aktiviteter, diskusjon og forelesninger. Professor Stein Dankert Kolstø underviser i naturfagdidaktikk.
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Naturfag 2 gir 30 studiepoeng fordelt på to emner. Samlingene på kurset er alltid lagt til onsdag og torsdag. På første samling er også tirsdagen med. Vi begynner klokken 9 første dag, og avslutter klokken 16.00 siste dag. Samlingene tar utgangspunkt i fagets kjerneideer, læreplanen og den praktiske undervisningen. 

Høst 2020

Grunnleggende fysikk25. - 27. august
Energi og klima14.-15. oktober
Molekylærbiologi og bioteknologi18.-19. november

 Vår 2021

 

 

I tillegg til samlingene blir det videoseminar hver torsdag, se timeplanen

Arbeidsmåter 

Temaene har hver sin samling, bygget opp omkring faglige og didaktiske kunnskaper og ferdigheter. Instituttene på UiB er samarbeidspartnere og både forskere og fagdidaktikere deltar på kursdagene. Du får fagforedrag, metodikk for klasserommet, praktisk rettet forskning om naturfaglæring, og støtte til å utvikle deg som lærer.

Det blir lagt opp et pensum med fag- og didaktisk litteratur. Det er viktig for oss å koble sammen kunnskap, ferdighet og profesjonelt lærerarbeid. Gjennom hele kurset arbeider du sammen med kollegaer i en liten gruppe. Sammen utvikler dere god naturfagundervisning, med utgangspunkt i temaene vi tar opp. Erfaringene dere gjør samler dere i en artikkel, som vi evaluerer, og deler med de andre på kurset. Arbeidet med oppgavene tydeliggjør hensikten med kurset. Du bruker den naturfaglige kunnskapen, læringsteori, metodiske ferdigheter og erfaringen dere har i gruppen, til å utvikle naturfagundervisningen. Dere tenker både på fagfornyelsen, og på hva som er viktig å formidle av kunnskaper og ferdigheter. Bildene viser to typiske oppgaveforsider.

Oppgaveside med bilde av jorden
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Oppgaveforside med bilde
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Nettdelen av kurset er organisert i læringsplattformen mittuib.no. Her arrangerer vi en-timers videoseminar de torsdagene det ikke er kurs. Typsik vil vi da ta opp enkeltemner fra samlingene, enten som forberdesle eller oppfølging. Den tredje samlingen i semesteret vil være digital, altså uten oppmøte i Bergen. 

Detaljert informasjon om pensum, studiet og første samling finner du ved å følge lenkene nederst på siden, og i kalenderen på forsiden vår

skjermdump av nettside mittuib

Informasjonsside på mittuib.no, læringsplattformen universitetet bruker

Foto/ill.:
Skolelaboratoriet