Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Første samling på videreutdanningskurset Naturfag 1

Evolusjon og biologisk mangfold

I løpet av tre tettpakkede dager arbeider vi med biologi på tre av universitetets vakre steder: Universitetsmuseet, botanisk hage og marinbiologisk forskningsstasjon. Det blir feltarbeid både på land og i sjøen, og vi ser hvordan museumsutstillinger kan bidra til elevers forståelse av evolusjon.

Trær og fjellplanter i botanisk hage
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Main content

Vi møtes på Universitetsmuseet i Bergen, Muséplass 3. Kart. Første dag fokuserer vi på evolusjon.  

Onsdag 02. september

 

 

Kohort 1: Undervisningsrom nord 

Kohort 2: Undervisningsrom sør 

9.00 

Inngang på baksiden av museet. Felles velkomst øverst i trappen inne på museet.

9.15 

Går til undervisningsrom nord. Presentasjonsrunde. 

Går til undervisningsrom sør. Presentasjonsrunde.

9.30

Evolusjon – teori og undervisningspraksis. 

Evolusjon – teori og undervisningspraksis.

11:15

Lunsj   

Lunsj 

12.00

Evolusjon i museet, omvising ved Terje Lislevand.

Oppgavene som skal skrives mellom samlingene, og informasjon om forskningsprosjekt.

13.10

Oppdrag i utstillingen. 

Verktøy og arbeidsmåter vi kommer til å bruke på kurset. Informasjon om feltarbeidet de to neste dagene.

13.45 

Obligatorisk luftetur i hagen. Viktig at alle går ut! 

Obligatorisk luftetur i hagen. Viktig at alle går ut! 

14.00

Oppgavene som skal skrives mellom samlingene, og informasjon om forskningsprosjekt. 

Evolusjon i museet, omvising ved Terje Lislevand. 

15.00

Verktøy og arbeidsmåter vi kommer til å bruke på kurset. Informasjon om feltarbeidet de to neste dagene.

Oppdrag i utstillingen

16:00 

Slutt 

Planter utover et bord
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag
 

Torsdag 3.september

Denne kursdagen er lagt til Universitetshagene på Milde, like utenfor Bergen. Informasjon om transport finner du på siden Praktisk informasjon for feltkurs. Vi fokuserer vi på det elevaktive, undersøkende feltarbeidet. Du blir kjent med planter i botanisk hage, og vi arbeider med fremmede arter. Arbeidet er lagt til ulike stasjoner. Rekkefølgen vil bli ulik for de to kohortene. 

09:00Velkommen til botanisk hage, informasjon om dagens arbeid.
09:15Parallelle sesjoner: 1 Vandring fra Mildevatnet til folkehøgskolen: norske trær, skjermplanter, bregner, vannplanter. Arter og økologi. 2 Fremmede arter: botanikk, felt, utforsking
11:30Lunsj og mer om huset og stedet.
12:15Parallelle sesjoner, likt 09:15 - 11:30
13:30Forskningskampanjen og fremmede arter.
14:30Utforskende feltarbeid, undervisning i naturen. Felles, ute
15.15Oppgave 1, strukturert gruppedrøfting.
15.30Plenum på plenen
16:00Slutt

Disseksjon av fisk i naustbygning
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Fredag 4.september

Også fredagen er vi i traktene ved Milde, like ved Flesland flyplass. Nå er kurset lagt til Universitetets marinbiologiske stasjon på Espeland. Informasjon om transport finner du på siden Praktisk informasjon for feltkurs. Vi deler nå gruppen i 4, og har fire aktivitetsstasjoner som alle får være innom i løpet av dagen. I tillegg blir det plass til et kort foredrag. 

09:00Foredrag
09:30Strandnot-trekk
11:00Planktonlaboratorium
12:30Lunsj
13:00Feltarbeid i fjæra
14:30Parasittlab i naustet
16:00Slutt