Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Andre samling på videreutdanningskursene Naturfag 1 og 2

Molekylærbiologi og bioteknologi

Molekylærbiologien handler om livets minste byggesteiner - oppbyggingen av DNA, bindinger i proteinkjedene, prosesser i cellens organeller. Vi får innsikt i forskningen, og metoder til undervisningen. Drøfting av bioteknologiens muligheter og utfordringer har en naturlig plass her. Samlingen vil være digital.

Kursdeltakere på molekylærbiologilab
Deltakere på et tidligere kurs sekvenserer zebrafisk-egg
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Cellen er en for stor enhet for molekylærbiologene. Alt foregår innenfor cellemembranen – men på mikronivå. De ser ikke bare på proteinmolekylet – de ser på hvordan det dannes, og ikke minst på hvordan det er foldet. Sammen med forskerne får vi se dypt inn i livets kjemi, arvestoffenes hemmeligheter, baseparene i DNA-strengen, forsøkene med modellorganismer og genredigeringens muligheter.  

fiskelarve
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Bioteknologirådet arbeider med de mange etiske og personlige dilemmaene som sprer seg rundt forskningen og den hurtige utviklingen av fagfeltet. Med tanke på klasserommet, og på at elevene vil møte utfordringene i livet sitt, ser vi på undervisningsmateriell og didaktikk. Hva vil 16-åringene si om personifisert medisin, genbasert diagnostikk og dyrking av stamceller? Eller til kunstige hjerneceller og genmodifisert mat?

Denne samlingen være felles for naturfag 1 og naturfag 2 i studieåret 2020-2021. Samlingen er digital, uten fremmøte i Bergen