Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Tredje samling på videreutdanningskursene Naturfag 1 og 2

Molekylærbiologi og bioteknologi

Molekylærbiologien handler om livets minste byggesteiner - oppbyggingen av DNA, bindinger i proteinkjedene, prosesser i cellens organeller. Vi får innsikt i forskningen, og metoder til undervisningen. Drøfting av bioteknologiens muligheter og utfordringer har en naturlig plass her. Samlingen vil være digital.

Hovedinnhold

Cellen er en for stor enhet for molekylærbiologene. Alt foregår innenfor cellemembranen – men på mikronivå. De ser ikke bare på proteinmolekylet – de ser på hvordan det dannes, og ikke minst på hvordan det er foldet. Sammen med forskerne får vi se dypt inn i livets kjemi, arvestoffenes hemmeligheter, baseparene i DNA-strengen, forsøkene med modellorganismer og genredigeringens muligheter.  

fiskelarve
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Bioteknologirådet arbeider med de mange etiske og personlige dilemmaene som sprer seg rundt forskningen og den hurtige utviklingen av fagfeltet. Med tanke på klasserommet, og på at elevene vil møte utfordringene i livet sitt, ser vi på undervisningsmateriell og didaktikk. Hva vil 16-åringene si om personifisert medisin, genbasert diagnostikk og dyrking av stamceller? Eller til kunstige hjerneceller og genmodifisert mat?

Denne samlingen være felles for Naturfag 1 og naturfag 2 i studieåret 2020-2021. Samlingen er digital, uten fremmøte i Bergen

I forkant av samlingen blir det arrangert fire videoseminar med tema som støtter opp under fagemnene. 

Program

 

Onsdag 18. november

09:00Det sentrale dogmet; DNA og proteinOlena Dobrovolska
10.00Pause
10.15Form og funksjon - proteinenes arkitektur. Olena Dobrovolska
11.15Lunsj
12.15Zebrafisk som modellorganismeKari Espolin Fladmark
13.00Virtuell rundtur på Zebrafisklaboratoriet. Kari Espolin Fladmark og medarbeidere.
14.00Intervju med forskere Bjørn Tore Gjertsen og Lars Herfindal, Haukeland Universitetssjukehus
14.30Undervisningsressurser. Skolelaboratoriet
15.30Slutt

Torsdag 19.november

09:00CRISPR-teknologien og bioinformatikk. Gyri Teien Haugland
10:20Bioteknologi:
Enzymer. Antonio Garzia-Moyano
Marin prospektering. Marianne Goris
11:30Lunsjpause
12:30DNA i kriminalsaker. Truls Petersen, Bioteknologirådet.
13:30CRISPr og genterapi på mennesker v/Caroline Bianchi Strømme, Bioteknologirådet
14:30GenIalt, fysisk og virtuelt magasin. Skolelaboratoriet
14:45Bloggeren Genja, et Vitenprogram
15:30Slutt