Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Fjerde samling på videreutdanningskurset Naturfag 1. 

Uorganisk kjemi

Kursdagene er aktive, med eksempler, øvinger og profesjonell samtale om undervisning i faget. Sentrale elementer i kjemifaget er utgangspunkt for aktivitetene

vgg
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Kjemiske stoffer, ny forskning og kjemiøvinger er hovedtema på denne samlingen. Sikkerhet og risikoanalyse blir også viktige tema.

 

Prøveglass med kjemikalier på laben
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Kurset fremmer en utforskende tilnærming til forståelse og kunnskap, også innen kjemien. I møte med forskerne, og arbeid med modeller for kjemiøvinger, ser vi på den uorganiske kjemien fra forskjellige vinkler: nanovietskapen, kjemiske reaksjoner, grunnstoffene, forkalring av fenomener. Vi møter også den anvendte forskningen i klimasammenheng. 

 Programskisse, det kan bli endringer: 

Onsdag 20. januar

 Utsyn over kjemifaget 
 Sikkerhet og risikoanalyse 
 lunsj 
 Praksis i klasserommet, utgangspunkt i VGG og andre øvinger 

Torsdag 21. januar

 Nanovitenskap 
 Nanopartikler og sølv i alle farger - praksis 
 Utforskende tilnærming til stoffgruppene 
 karbon, kretsløpene og havet