Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Fjerde samling på videreutdanningskurset Naturfag 1. 

Uorganisk kjemi

Kursdagene er aktive, med eksempler, øvinger og profesjonell samtale om undervisning i faget. Sentrale elementer i kjemifaget er utgangspunkt for aktivitetene

vgg
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Kjemiske stoffer og kjemiske reaksjoner er hovedtema på denne samlingen. Gjennom øvinger og eksempler ser vi på hvordan den usynlige kjemien kan blir forståelig for elevene. 

Sentrale tema som redoksreaksjoner, felling, syre/base og bindinger blir gjennomgått. 

Prøveglass med kjemikalier på laben
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Kjemikerne snakker nå om grønn kjemi, noe som gir seg utslag i valg av kjemikalier vi arbeider med, mengder og metoder. Slike hensyn, og risikovurdering, er tatt opp i kurset. 

Vi legger vekt på å introdusere og diskutere metoder for undervisningen. Elevforsøk kan være åpne eller mer lukkete, de kan være egnet til motivasjon eller undring, forklaring eller som start på en oppklarende klasseromsamtale. I tillegg til forsøket må vi ha gode måter å stimulere faglig snakk og skriving, og for læring av teoretisk grunnlagskunnskap.