Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Femte samling på videreutdanningskurset Naturfag 1

Organisk kjemi

Naturfagkunnskapen skal være nyttig og brukbar for oss og elevene. Sammenhengen mellom kjemikunnskapen, og de store spørsmålene; klima, energibruk, matproduksjon, petroleumsnæringen og verdiskapingen, blir belyst på kurset.

buffet med insekter
Kanskje en insektlunsj kan være noe for kroppen? Nesten bare protein, lekkert tilberedt på et tidligere kurs.
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Organisk kjemi dreier seg mye om karbon. Vi møter dette grunstoffet i fotosyntesen, i karbohydratene og hydrokarbonene - og i klimagassene. 

På samlingen tar vi opp både den teorietiske kjemien, og den samfunnsmessige betydningen kjemikunnskapene og -forskningen har. Petroleumsindustrien, bruken av fossil energi, biodiesel, og metangass er begreper som er kommet ut av laboratoriene og inn i medier og dagligtale. I naturfagundervisningen skal vi bidra med kunnskap, og bygge opp forståelse for elementene i en bærekraftig utvikling. Tilbake på skolen skal kjemikunnskapene inn i en tverrfaglig undervisning, og få et aktivt og praktisk preg. Vi ser derfor på metoder for elevøvinger, muntlig og skriftlig aktivitet, og elevenes kompetanse.

Sandstein i skål med råolje

Råolje fra Osebergfeltet med en reservoarbergart. Hydrokarbonene er en stor og omdiskutert gruppe i den organiske kjemien

Foto/ill.:
Frede Thorsheim