Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Femte samling på videreutdanningskurset Naturfag 1

Organisk kjemi

Naturfagkunnskapen skal være nyttig og brukbar for oss og elevene. Sammenhengen mellom kjemikunnskapen, og de store spørsmålene; klima, forurensing, energibruk, matproduksjon, petroleumsnæringen og verdiskapingen, blir belyst på kurset. Kurset er digitalt.

Lærere på kurs blander kejmikalier i plastpose
Kjemiøvinger, på laboratoriet eller i klasserommet, gir gode utgangspunkt for læring. Foto fra et tidligere kurs.
Foto/ill.:
Frede Thorsheim

Hovedinnhold

Organisk kjemi dreier seg mye om karbon. Vi møter dette grunstoffet i fotosyntesen, i karbohydratene og hydrokarbonene - og i klimagassene. 

På samlingen tar vi opp både den teoretiske kjemien, og den samfunnsmessige betydningen kjemikunnskapene og -forskningen har. Petroleumsindustrien, bruken av fossil energi, biodiesel, og metangass er begreper som er kommet ut av laboratoriene og inn i medier og dagligtale. I naturfagundervisningen skal vi bidra med kunnskap, og bygge opp forståelse for elementene i en bærekraftig utvikling. Tilbake på skolen skal kjemikunnskapene inn i en tverrfaglig undervisning, og få et aktivt og praktisk preg. Vi ser derfor på metoder for elevøvinger, muntlig og skriftlig aktivitet, og elevenes kompetanse.

Sandstein i skål med råolje

Råolje fra Osebergfeltet med en reservoarbergart. Hydrokarbonene er en stor og omdiskutert gruppe i den organiske kjemien

Foto/ill.:
Frede Thorsheim

Samlingen er digital, på zoom i mittuib.no

Onsdag 10. mars

09:00Kjemisk energi. Nye energikilder og energibærere. Tanja Barth, professor, kjemisk instituttt
10:00Biodrivstoff. Tanja Barth
11:00Lunsj
12:00Plast. Marte Haave, forsker kjemisk institutt og NORCE
13:00De 6 plasttypene. Live Janicke Bruseth, universitetslektor, Skolelaboratoriet
15:00Korrosjonsøving. Start. Skolelaboratoriet

Torsdag 11. mars

09:00Utvikling av nye medisiner. Bengt Erik Haug, professor, kjemisk institutt
10:30Jakten på mikroplasten, forskningskampanje og miljølæreaktivitet. 
11:00Korrosjonsøving, oppsummering.
11:30Lunsj
12:30Matnyttige emulsjoner. Krisitine Spildo, førstemanuensis, kjemisk institutt
14:00Kjemikaliehåndtering. Avfall. Sissel Borgen. BIR
14:45HMS; sikkerhet i laboratoriet. Risikovurdering av forsøk.
15:15Oppgave 5. Veiledning, grupper.