Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Fjerde samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Observasjon, data og forklaringer

I naturvitenskapen stiller vi spørsmål, lager hypoteser og utfører eksperimenter på laboratoriet. Vi går ut i felt, observerer og samler data, eller utfører undersøkelser og eksperimenter for å bekrefte eller avkrefte en antagelse. Funnene skal gjennom en prosess for kvalitetssikring, der publisering, kritikk, diskusjon og etterprøving er med. På kurset ser vi på hvordan elever kan lære om forskningsarbeidet gjennom å delta i det.

Lærere undersøker skjelett på et skinnstykke, på naturfagkurs
Foto/ill.:
Frede Thorsheim

Main content

På denne samlingen arbeider vi med vitenskapelige metoder, og hvordan vi kan veilede elevene når de skal samle, analysere, publisere og kvalitetssikre data.

kobling av elektriske krinsar

Krinskobling og induksjon kan vere enkelt og leik-prega, men leier oss fort til spørsmåla om kva elektriskitet eigentleg er, og korleis tilhøvet mellom einingane i krinsen er. Er straumen lik i heile krinsen? Aukar eller minkar motstanden om vi byter frå 1,5 til 3 V?

Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Hva kjennetegner de gode spørsmålene? Hvordan identifisere avhengige og uavhengige variabler? Hvordan håndterer vi usikkerhet? Vi går videre til publisering, kritikk og kvalitetssikring. Kurset er digitalt, og vil veksle mellom egne undersøkelser, gruppediskusjoner og forelesninger.

Program

Onsdag 6.januar

09.00Velkommen til vårsemesteretNaturfagets arbeidsmåter. Olaug Vetti Kvam
10.00Hva kjennetegner den naturvitenskapelige arbeidsmåten?Stein Dankert Kolstø.
11.00ForskningsspørmåletAvklare egen forskning i kurset. Grupper, veiledning.
11.30Lunsj 
12.30MetodeGrupper
13.00DatainnsamlingStein Dankert Kostø
13.45Kvalitet på dataStein Dankert Kostø
14.30Starte undersøkelserTid til å gjennomføre undersøkelsene

 

Torsdag 7.januar

09.00Gruppene arbeider med egne data Kvalitetssikring og presentasjon
09.30DelingStein Dankert Kolstø leder diskusjonen
11.00Lunsj 
12.00Publisering og kvalitetssikringOm publiserings-loopenog kritikk. Kolstø
13.00Utarbeide forslag til artikkelGruppene. Veiledning
14.00Deling 
14.30Oppsummering så langtNye undersøkelser, skriving, kritikk - om prosessen videre
16.00Slutt 

Prosessen går videre i videoseminar de neste uken, og i oppgave 4 

Videoseminar

14.januarPresentasjon og diskusjon av resultatene
21.januarLegge frem tekst til fagfellevurdering
28.januarForskningskonferanse med poster. Gruppe-gruppe-diskusjon. Konsensus; hva sier forskningen?
AprilTar frem erfaringene i forberedelse til siste samling

Oppgave 4

Denne artikkelen, med tillegg, blir oppgave 4. Tillegget skal være et avsnitt med meta-refleksjon: gruppen diskuterer hvordan arbeidsmåtene kan brukes i eget skoleslag.