Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Fjerde samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Observasjoner, data og forklaringer

I naturvitenskapen stiller vi spørsmål, lager hypoteser og utfører eksperimenter på laboratoriet. Vi går ut i naturen, observerer og samler data.

Kobling av krets med batteri, motor og lyspære
Foto/ill.:
Skolelaboratorietoriet i realfag

På denne samlingen arbeider vi med vitenskapelige metoder, og hvordan vi kan veilede elevene når de skal samle og analysere data.

kobling av elektriske krinsar

Krinskobling og induksjon kan vere enkelt og leik-prega, men leier oss fort til spørsmåla om kva elektriskitet eigentleg er, og korleis tilhøvet mellom einingane i krinsen er. Er straumen lik i heile krinsen? Aukar eller minkar motstanden om vi byter frå 1,5 til 3 V?

Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Hva kjennetegner de gode spørsmålene? Hvordan identifisere avhengige og uavhengige variabler? Hvordan håndterer vi usikkerhet?