Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Tredje samling i videreutdanningkurset Naturfag 2

Energi og klima

Klimaendringene skjer etter de fysiske lovene. Som Vilhelm Bjerknes viste, er det mulig å regne og beregne omkring lavtrykk, høytrykk og værsystemer. 

Kar med faget vann
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

 

På dette kurset lærer vi om de fysiske og geofysiske forutsetningene for vær og klima. Solsystemet, jordbanen, rotasjonen og jordens helling er startpunktet, alt virker inn på de store klimasystemene og på vårt daglige vær og uvær. 

Med disse forutsetningene kan vi gå videre med hva som skjer i vann og luft, både i normaltilstand og under raske endringer, som i vår tid. Forskere fra Bjerknessenteret underviser, og tar inn sitt arbeid med klimamodeller og analyser. 

Tema for samlingen er

  • Sirkulasjonssystemer i hav og atmosfære
  • Vær og værsystemer
  • Vannets varmekapasitet
  • Drivere i klimasystemene
  • Tilbakevirkende og forsterkende drivkrfeter
  • Klimamodeller
  • Undervisning om fysiske og geofysiske tema

farget vann i et kar

Blandingen av varmt og kaldt vann, som er vist i vignettbildet, illustrerer kreftene som driver de store havstrømmene. Kaldt, blått vann synker ned, det varme, rødfargete vannet stiger opp. Vann fra motsatt side av karet strømmer til, vekselvis på bunnen og på overflaten. Forsøksoppsett: Elin Darelius Chiche, gefysisk institutt

Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag