Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Sjette samling på viderutdannigskurset Naturfag 2

Kritisk tenking og argumentasjon

Elevene skal lese vitenskap, forstå samfunnet rundt seg og sortere informasjonsflommen. Vi er avhengige av at befolkningen kjenner vitenskapens arbeidsmåter, og kan se på resultatene med et våkent blikk. Forvaltning, politikk, dagliglivet og mediene - hvordan vurderer vi faginformasjon, valg og dilemmaer med fagkunnskap og kritisk oppmerksomhet?

Program kommer