Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Sjette samling på viderutdannigskurset Naturfag 2

Kritisk tenking og argumentasjon

Reinsdyr i Raggsteindalen

Reinflokken på Hallingskarvet er ikke der lenger. Naturødeleggelse, artsutrydding og klimaendring henger nøye sammen. Elevene våre skal forstå prosessene, engasjere seg i dem, og handle.
Produsent:
Skolelaboratoriet i realfag

Med bakgrunn fra de to første samlingene i semesteret ser vi nå på vår tids store utfordringer, med et faglig blikk. Vi har også oppmerksomhet på undervisningen. Det er mye engasjement omkring klimaendringene, grønne energiløsninger, ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling. I alle spørsmålene er naturvitenskapen sentral. Elevene vi underviser nå, skal løse problemene, bidra til en bærekraftig verden og skape et godt liv for seg og familien sin. 

Naturfaglæreren har en viktig rolle. De unge skal få fagkunnskap, forståelse og handlingskompetanse med seg fra klasserommet. Det krever både motivasjon, engasjement, utholdenhet – og god undervisning. 

skjermbilde fra tograder.no
Photo:
Skolelaboratoriet i realfag

 

Energi og klima, Norges grønne tankesmie, og tograder-redaksjonener blant institusjonene som bidrar på denne samlingen.