Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Undervisningen blir digital

Naturfagkurs i koronatider

Her vil du finne oppdatert informasjon for deltakerene på Naturfag 1 og Naturfag 2.

Forsøksutstyr på bordet
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Vi holder en normal fremdrift på kursene, slik at du får de tilbudene du skal ha fra UiB. Samtidig tar vi selvsagt høyde for at dette er krevende tider for alle, både privat og på jobb. Våre deltakere skal få på plass digital undervisning for egne elever, og vi vil selvsagt sørge for fleksibilitet for deg som student. Vi er svært opptatt av å sikre gjennomføring og eksamen for hver enkelt. Det krever at vi fra vår side opprettholder kvalitet og omfang, og at vi gjør det mulig for å delta i alle aktiviteter og oppgaver. 

Eksamen

Eksamen blir arrangert som videoseminar på mittuib.no. Gruppene deltar sammen. Tidene er lik de som er avtalt. Dte blir satt av en time til hver gruppe. Dag og klokkeslett blir avtalt i ukene før eksamen. Datoer er 2. til 4. juni for Naturfag 2, og 9.til 11. juni for Naturfag 1. 

Samlinger

Alle gjenstående kursdager blir digitale. Naturfag 2 gjennomførte tre kursdager om vær, klima og geofysikk like etter stengningen, med stor innsats av forskerne fra GFI og Bjerknessenteret. Vi bruke erfaringene fra denne samlinge til å planlegge og gjennomføre kurs om naturvitenskapelig praksis med Naturfag 1 i april, og kjemikurs med Naturfag 2 i mai. Foredrag og diskusjoner på disse kursene blir dels innspilte, dels holdt i sann tid. Men erfaringer fra digital undervisning, er at den blir best når den kan gjennomføres samtidig med resten av gjengen. Det krever mer av den enkelte å ta ressursene i bruk på egen hånd på andre tidspunkt, når vi gjør det i fellesskap får du mer "drahjelp". Vi legger derfor opp til videomseninar på mittuib både før, under og etter samlingene. I tillegg åpner vi diskusjoner i forumet, for at alle skal ha mulighet til å være med i samtalen, stille spørsmål og diskutere både faget og undervisning om temaene - slik vi pleier. 

Detaljerte oversikter over aktiviteter og tider ligger på mittuib-sidene for hvert kurs: 

Naturfag 1

Naturfag 2

Innlevering av oppgaver

I denne fasen tar vi høyde for at mange har krevende situasjoner både hjemme og på jobb. Vi holder en normal fremdrift på kursene, men vil vere fleksible når det gjelder frister for innleveringer. Det kan også bli alternative oppgaver knyttet til aktivitet på MittUiB.

Spørsmål av alle slag

Kontakt oss gjerne, om små og store spørsmål. Du treffer oss alle på vår felles e-postadresse naturfag@skolelab.uib.no, og våre telefonnumre fungerer som normalt, klikk på navnene nedenfor så får du nettsiden med telefonnummeret til hver av oss.

Vi ønsker dere alt godt i disse unntakstider!

Hilsen
Ragnhild
Frede
Olaug