Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Første samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Fysikkens store ideer - kjerneelementene

Kjerneelementene i læreplanen er tema for kursdagene. Krefter, energi, stråling og bølger er fenomener vi kan arbeide konkret og praktisk med - og ta over i teorien, både i klasserommet og på kurset vårt.

Uv-lys på en femtilapp
Bølger, lys og UV er grunnleggende fenomener i fysikken - og en del av dagliglivet.
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Hovedinnhold

 

Kursdagene veksler mellom foredrag og praktiske øvinger for læring av de grunnleggende fenomenene i fysikken. 

Kurset blir holdt i undervisningslokalene i Universitesmuseet i Bergen.

Programmet blir oppdatert og endret, men rammene ligger fast

Tirsdag 31. august

09:00Energi. Poruksjon, bevaring, transport
 Lunsj
12:00bølger og stråling
14:00Modellering og programmering i fysikk
16:00Slutt

Onsdag 2.september

09:00Krefter, arbeid og bevegelse
 lunsj
12:00Elektrisitet
 Verdensrommet. 
16:00Slutt

Torsdag 2. september

09:00Grunnleggende ferdigheter i faget; snakke, skrive, regne, taste
 lunsj
12:00Kursadministrasjon. Arbeidsmåter. Grupper Oppgaver. Digitale plattformer. 
15:00Oppsummering og avslutning