Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Første samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Fysikkens store ideer - Energi og materie

Kjerne-elementene som omhandler energi og universet er tema for kursdagene. Krefter, energi, stråling og bølger er fenomener vi kan arbeide konkret og praktisk med - og ta over i teorien, både i klasserommet og på kurset vårt.

Neste
Uv-lys på en femtilapp
Bølger, lys og UV er grunnleggende fenomener i fysikken - og en del av dagliglivet.
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet
1/3
regning på tavle
Arbeid med undervisningen -hvordan engasjere elevene i fysiske fenomener?
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag
2/3
Måling av radioaktivitet med Geigerrø
Radioaktivtet blir målt med Geiger-Müller-rør på et tidligere kurs
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

 

Kursdagene veksler mellom foredrag og praktiske øvinger for læring av de grunnleggende fenomenene i fysikken. 

Kurset blir holdt i undervisningslokalene i Universitesmuseet i Bergen.

Programmet blir oppdatert og endret, men rammene ligger fast

Tirsdag 31. august

09:00Velkommen til Naturfag 2, og til Universitetsmuseet. Åpning
09:15Energi, begreper, størresler og enheter
10:30Energikvalitet og energibevaring
12:00Lunsj
12:45Akselerasjon og gravitasjon
15:00Gruppeinndeling

Onsdag 2.september

09:00Universet, fra Big Bang til jorda og livet på jorda
10:30Bølger og stråling. Optikk. 
12:00Lunsj
12:45Undervisningsmetodikk
13:30Partikkelfysikk

Torsdag 2. september

09:00Radioaktivitet
12:00lunsj
13:00Kursadministrasjon. Arbeidsmåter. Grupper Oppgaver. Digitale plattformer. 
14:00Oppgave 1, gruppene utvikler ideer, deler og starter
15:30Avslutning første samling. Om videoseminar onsdagene fremover