Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Andre samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Teknologi og energi

Energi er et abstrakt begrep, konstruert av forskerne som forklaringsmodell. I skolen er energitemaet en innfallsvinkel både til fysikken, teknologien og forståelse av naturen. På kurset ser vi på energiproduksjon, bærekraftig energi, og på aktiviteter for klasserommet

Program kommer