Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Andre samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Teknologi og energi

Energi er et abstrakt begrep, konstruert av forskerne som forklaringsmodell. I skolen er energitemaet en innfallsvinkel både til fysikken, teknologien og forståelse av naturen. På kurset ser vi på energiproduksjon, bærekraftig energi, og på aktiviteter for klasserommet

Lærere på omvisning i bygg
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Hovedinnhold

 

Onsdag

09:00Energiøving
09:30teknologiøving
 lunsj
 vindenergi, solceller
 hydrogen eller ammoniakk? nye energibærere

Torsdag

ekskursjon energiparken, om mulig.