Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Fjerde samling på videreutdanningen Naturfag 2

Observasjon og forklaring

Forskning lært gjennom praksis er temaet for kursdagene. Vi undersøker stegene i den naturvitenskapelige prosessen gjennom foredrag som er flettet sammen med et eget forksningsprosjekt

Diskusjoner rundt et bord
Kursdagene veksler mellom egne undersøkelser, vitenskapelig tilnærming, foredrag og eksempler på undervisning
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Hovedinnhold

Programmet vil bli oppdatert

Onsdag

09:00Naturfagets arbeidsmåter
10:00Naturviteskapelig metode
11:00Egne undersøkelser: forskningsspørsmålet
13:00Metode
14:00Hvordan sikre kvalitet på data?

Torsdag

 Deling av ideer og resultat
 Publisering
 Evidens og validering
 Oppsummering av prosessen
 Egen undervisning