Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Femte samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Forklaring og modellering

Naturfaglige problemstillinger er godt egnet for utforsking gjennom programmering. På kurset arbeider vi med å tilrettelegge data fra naturen til modeller og videre til databehandling. Vi bruker våre egne utforskinger, eller datakilder.

To nedbørsmålere
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Hovedinnhold

 

Onsdag 9. mars

09:00Deling av resultater og tanker fra prosjektet.
10:00Forskermøte. Gruppene som fagfellevurderer hverandre møtes
11:30Revisjon og eventuelt nye undersøkelser. Gruppen planlegger
12:00Lunsj
13:00Programmering
14:00Indeksering i Python
15:00Klargjøring og inspeksjon av et datasett

 

Torsdag 10. mars

09:00Lage figurer av tidsserier
10:00Dele opp et datasett i flere deler. Lage trendlinjer.
11:00Enkle og doble for-løkker
12:00Lunsj
13:00Programmering av nedbør i Norge siste 100 år
14:00Standardavvik
15:00Får vi snø til jul eller varme somre fremover?