Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Femte samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Forklaring og modellering

Naturfaglige problemstillinger er godt egnet for utforsking gjennom programmering. På kurset arbeider vi med å tilrettelegge data fra naturen til modeller og videre til databehandling. Vi bruker våre egne utforskinger, eller datakilder.

Hovedinnhold

 

Onsdag 9. mars

09:00Usikkerhet i naturvitenskapen
10:30Forskermøte. Gruppene som fagfellevurderer hverandre møtes
11:30Gruppene presenterer prosjektene 
12:00Lunsj
13:00Presentasjon av forskningsplakat med Eivind Kolås fra GFI
13:45Utvikling av naturvitenskapene
14:15Forklaringer. Korrelasjon vs årsak/virkning.
15:00Lepraspillet
16:00Slutt

 

Torsdag 10. mars

09:00Modeller i naturfag
12:00Lunsj
13:00Programmering i python
16:00Slutt