Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Sjette og siste samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Kritisk tenking og argumentasjon

Ferdigheter i dette emnet er kanskje det viktigste vi gir elevene med fra skolen. Elevene skal delta i samfunnslivet, yrke, og ta viktige avgjørelser i eget liv. Demokratisk deltakelse og gode valg i livet avhenger av at den enkelte kan orientere seg i informasjonen, delta i debatten og stole på vitenskapen.

Hovedinnhold

Program kommer