Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Sjette og siste samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Kritisk tenking og argumentasjon

Hvilket grunnlag har elevene for å ta viktige avgjørelser i livet sitt? Kan vi trene de til et kritisk blikk på all den naturfaglige informasjonen de møter? Hvordan skille synsing fra argumenter som er basert på vitenskapelige fakta? Og hvordan kan vi trene elever i å delta i debatter på en god måte?

PLakat med forksningsresulatetr
Plakat med presentasjoner av værforskning, fra et tidligere kurs
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Hovedinnhold

 

Program

  • Kritisk tenking: Tolkning, analyse, vurdering, konklusjon.
  • Ulike typer argument.
  • Hvordan arbeide med elevenes argumentasjon?
  • Kritisk lesing. Tekster med motstridende konklusjon.
  • Argumentasjon i kontroverser. 
  • Naturvitenskap og kildekritikk. Interessekonflikter.
  • Plakatpresentasjon
  • Konferanse
  • Støtte til programmering, oppgave 3