Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Første samling på videreutdanningen Naturfag 1

Biologisk mangfold

Evolusjon, art, biodiversitet og seleksjon er blant temaene første kursdag. Andre dag blir brukt til utforskende feltarbeid på en av Universitets feltstasjoner.

Program kommer