Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Andre samling på videreutdanningen Naturfag1

Bærekraftig utvikling

Eleven skal trenger både kunnskaper, ferdigheter og holdninger i møte med de komplekse spørsmålene i det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Vi undersøker hvordan vi kan drive aktiv undervisning med fremtiden nært innpå.

Kyr på utmarksbeite
Matproduksjon er et vesentlig tema. Er det bærekraftig med norske kyr på utmarksbeite?
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Hovedinnhold

Onsdag 6. oktober

09:00Utdanning for bærekraftig utvikling. Olaug Vetti Kvam.
10:00Hva tåler naturen? Joachim Töpper
11:30Lunsj
12:00Ekskursjon til Mindemyren
12:30Retur fra Minde
13:00Bærekraftig by. Øyvind Tveit, Bergen kommune.
14:30Hordfast, miljøtiltak eller naturødeleggelse? Frede Thorsheim.
15:45Avslutning

 

Torsdag 7. oktober

09:00Matproduksjon, arealforvaltning og bruken av jorden. Hans Peter Andersen
10:00Matsystemet under press. Frede
10:30Bærekraftig kosthold. Frede
11.30Lunsj
12:30Kritisk tenking. Olaug
14:00Vi tester rollespill: Hyttebygging. Olaug og Frede
15:45Avslutning