Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Andre samling på videreutdanningen Naturfag1

Bærekraftig utvikling

Eleven skal ha med seg både holdnings- og handlingskompetanse fra utdanningen for bærekraftig utvikling. Vi tar utgangspunkt i Brundtlandkommisjonens store målsetting, og undersøker hvordan vi kan drive aktiv undervisning med fremtiden nært innpå.

Kyr på utmarksbeite
Matproduksjon er et vesentlig tema. Er det bærekraftig med norske kyr på utmarksbeite?
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Hovedinnhold

Programmet vil bli oppdatert

Onsdag 6. oktober

Utdanning for bærekraftig utvikling

Forvaltning av biologisk mangfold

Bærekraftig kosthold

Torsdag 7. oktober

Forskning og ny kunnskap om bærekraft på felt som biologisk mangfold og klima

Kritisk tenking. 

Arbeid med dilemma, komplekse og kontroversielle problemstillinger med elevene.